Monthly Archives: november 2023

Danska foderfabriker stänger

Som en effekt av minskad slaktsvinsproduktion i Danmark har det blivit överkapacitet vad gäller fodertillverkning. En av dem som stängt en anläggning är Danish Agro. Det handlar om en foderfabrik i danska Bramming. Flera andra fodertillverkare har anpassat kostymen till en mindre produktion av slaktsvinsfoder ...

Tunga maskiner tar på skörden

I genomsnitt går över 6 procent av världens skördar förlorade på grund av markkomprimering, ett problem som har ökat över åren på grund av tyngre maskiner. Hela 20 procent av all odlingsmark har hög risk för markkomprimering enligt forskningsrapporten Keller & Dani, år 2021. Totalt ...

Gaspriset stabiliserar sig

Priset på naturgas ligger kvar på 47 euro per MWh ännu en vecka och priset på senare terminer är endast marginellt större. Därmed är det rimligt att anta att det inte blir den prisrusningen för gas kommande vinter som var fallet för ett år sedan. ...

Plastpåsen är bra för grönsakerna

Europaparlamentet vill inte se förbud mot förpackningar av frukt och grönt och går därmed emot EU-kommissionens förslag från i fjol.  Den 22 november år 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till revidering av regelverket för förpackningar och förpackningsavfall, som bland annat ersätter direktivet från 1994 med ...

Danskt preparat mot ASF

En helt ny kinesisk universitetsstudie visar att produkten Staldren bryter ner såväl virus från afrikansk svinpest som epidemisk diarré. Staldren tillhör danska Jornku som enligt en artikel i Maskinbladet är mycket nöjda med resultatet av den kinesiska undersökning och som nu kommer att visa upp ...

Högriskområden för fågelinfluensa

Jordbruksverket har i dag den 27 november beslutat att upprätta högriskområden i delar av södra Sverige för att minska risken för spridning av fågelinfluensa. I högriskområdena gäller särskilda regler för de som håller fjäderfän och andra fåglar. Utbrott av fågelinfluensa ökar i flera länder i ...

Bränslepriserna fortsätter neråt

Priset på råolja har gått ner och ligger nu på ganska exakt 80 dollar per fat. Det har medfört att de svenska priserna på bränsle minskat ytterligare. Det har nu varit prisfall på bränsle i Sverige i flera veckor i sträck. Blankdiesel gick denna veckan ...

Certifiering av upptag och inbindning av koldioxid

Europaparlamentet har nu antagit sin position, där de bland annat vill att certifiering inte bara ska kunna ske för inbindning av koldioxid utan också för minskade utsläpp. Detta för att så kallat “koljordbruk”, som aktivt minskar utsläpp men inte eliminerar dem helt, ska kunna dra ...

Potatispriset rusar

Priserna för potatis för livsmedelsindustrin ökar kraftigt på terminsmarknaden, EEX. I fredags noterades potatis på börsen för april 2024 till 32:70 euro per deciton, det motsvar med nuvarande växelkurs ett pris på 3:82 svenska kronor per kg. På grund av de kraftiga regnen hindras potatisskörden ...

Spannmål i fortsatt prisfall

Stora lager av vete i EU och mindre export än normalt påverkar vetepriset negativt på Matif i Paris. Vete minskade där med 3,4 procent denna veckan medan majs gick ner med 0,5 procent i pris och raps steg med 0,7 procent. Förändringarna på börsen i ...

Lantbruksanpassade lastmaskiner

Tyska Kramer, som numera säljs via John Deere-återförsäljare på många marknader, visade nya lantbruksanpassade lastare på Agritechnica. Det är bland annat modellen KT144e med elmotorer i stället för dieseldrift. Maskinen har ett elsystem på 96 volt och lithium-batterier. En annan ny modellserie är KL8 med ...

Grisköttsmarknaden i balans i EU

Utbud och efterfrågan av griskött inom EU är i dag i balans. Det medför att slaktsvinspriset nu står stilla i länder som Spanien och Frankrike efter en liten period med prisfall i flera länder i Europa. I Danmark och Belgien har noteringen stigit lite denna ...

Minimipriser i Indien ska öka produktionen

För att säkra livsmedelsförsörjningen till befolkningen i Indien har myndigheterna där infört nya högre minimipriser för flera lantbruksprodukter. Trots att världsmarknadspriserna är höga är det inte alltid indiska lantbrukare lyckas få ut rätt priser för sina varor. Därför inför myndigheterna i landet minimipriser vid köp/försäljning ...

Sverige stöttar Ukrainas spannmålsproduktion

Lantbrukarna i Ukraina har det tufft till följd av kriget. På grund av svårare frakter tvingas de sälja spannmål, solrosor, soja och raps till priser under världsmarknadspriset och detta i kombination med brist på insatsvaror medför att kalkylen inte går ihop. Produktionen av växtodlingsprodukter har ...

Stopp för konstgjort kött

Italien blir första landet i världen som enligt en ny lag stoppar all framställning och försäljning av laboratoriekött. Det är den sittande högerregeringen som inför den nya lagen, som de säger försvarar italiensk tradition. Det är således inte alla som ser forskningen inom laboratoriekött som ...

TV
Timac Agro lämnar Sverige

Franska Timac Agro har valt att stänga ner den svenska verksamheten. Nu säljs lagret ut och de 20 anställda blir uppsagda. En lite märklig prioritering då acceptansen för biostimulanter ökar just nu.

Rejäla direktsåmaskiner från Kanada

I en monter på Agritechnica stod den här direktsåmaskinen. Den heter CD872 och är tillverkad av kanadensiska Bourgault. Den finns i 6, 7,8 och 9 meters arbetsbredd och kan ställas för ett radavstånd på 16 till 30 centimeter. Utsädesbehållaren är tillverkad i rostfritt stål och ...

Hälso- och behandlingsjournalen håller koll på djurens hälsa

Nu är Hälso- och behandlingsjournalen här för alla kött- och mjölkföretagare som är medlemmar i Växa. Ett nytt verktyg för att journalföra och observera djurens hälsa på ett lättöverskådligt sätt. I Hälso- och behandlingsjournalen kan djurägaren själv registrera sjukdomar, diagnoser, behandlingar, läkemedel samt sina egna ...