Monthly Archives: februari 2024

Albanien drabbat av ASF

Ytterligare ett land i Europa har fått afrikansk svinpest. Den här gången är det Albanien som drabbats. Det är i den nordöstra delen av Albanien som två döda vildsvin påträffats och som vid analys visat sig vara smittade med ASF. Albanien blir nu det tjugoåttonde ...

TV
Full fart på Bednar

Snabba anpassningar. Krig i viktiga försäljningsområden och minskad maskinförsäljning totalt i världen påverkar inte tjeckiska Bednar. De bara ökar sin produktion och försäljning ändå.

Minskad grisproduktion i världen

I Kina har antalet suggor minskat med 6,9 procent år 2023 jämfört med år 2022. Det visar beräkningar av antalet suggor i Kin aper den 31 december år 2023. Landet minskade grisproduktionen rejält till följd av afrikansk svinpest och satte sen in program för att ...

Mjölkpriset till Arlabönderna höjs i mars

Från och med i morgon får bönderna inom Arla mer betalt för sin mjölk. Priset höjs med 11,1 öre både för konventionell och ekologisk mjölk. Efter att ha lämnat priset oförändrat i februari, höjer nu Arla kilopriset med 11,1 öre för både konventionell och ekologisk ...

TV
Nya preparat av gammal kemi

Som vanligt försvinner det och tillkommer nya kemiska preparat på marknaden varje år. I år är det inte så stora ändringar, utan det kommer nya preparat som är en blandning av gammal kemi.

440 miljoner kronor till svenska Arlabönder

Ungefär 440 miljoner kronor betalas ut i efterlikvid, utdelning, till de 2 000 Arlabönderna i Sverige. Totalt delar Arlas 8 000 nordeuropeiska mjölkbönder på runt 270 miljoner euro. Det beslutade mejerikooperativets högsta demokratiska organ under gårdagen. Arlas representantskap röstade i går eftermiddag ja till den föreslagna efterlikviden, ...

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet. Mat från vattenbruk, som till exempel odlad ...

Priset på åkermark stiger – Trots ränteuppgång och oroliga tider

Det visar Ludvig & Co sammanställning för hela landet och där åkermarkspriset år 2023 jämförs med år 2022. Uppgifterna går därmed i viss mån tvärt emot det som bland annat Areal och SkåneGårdar rapporterat om nyligen, nämligen att priserna i södra Sverige fallit med 20-25 ...

Populär skrift – Snart i brevlådan

Väderstad publicerar sin skrift Framgångsrik Växtodling i dagarna. Cirka 8 000 lantbrukare runt om i Sverige får den med automatik men även dem som inte får den kan vända sig till Väderstad för att erhålla ett gratis exemplar. Utgåvan som kommer nu handlar om vårbruket ...

Nya stora maskiner från JD

John Deere ger 9RX-traktorerna en ny dimension med tre helt nya modeller. Och nya S7-serien tröskor. John Deere lanserade sina kraftfullaste traktorer någonsin vid årets Commodity Classic-mässa i Houston, Texas. 9RX-serien har utökats med modellerna 9RX 710, 770, och 830, som är väl anpassade till ...

TV
Försäljningsutvecklingen i butik ökar

Efter ett par tuffa år med sjunkande försäljningsutveckling tycks trenden nu ha vänt för dagligvaruhandeln. Dagligvaruindex för januari månad ökade med 5,1 procent jämfört med samma månad förra året.

Låga elpriser väntas i vår

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Små bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos ...

TV
Svenskt lantbruk behöver fler investeringar

År 2023 bjöd på dyra insatsvaror i kombination med varierad skörd över landet och närmre katastrof i vissa regioner, vilket har satt en viss press på det svenska lantbruket.

Spanien tappar på exporten

Den spanska exporten av gris utanför EU minskar just nu. Minus 16 procent för år 2023 visar färsk statistik, vilket är mycket. Det är tredje året i streck som spansk grisexport ut från EU minskar. Spanien exporterar framförallt griskött till Kina, Japan, Filippinerna och Sydkorea. ...

Risk för prisuppgång på olja

I mars har länderna inom OPEC+ möte. De önskar att priset får råolja ligger stabilt över 80 dollar per fat och kommer sannolikt att begränsa produktionen. OPEC+ har haft många möten det senaste året där produktionsbegränsningar för att få upp oljepriset stått på agentdan. Deety ...

Bra foder och ren krubba – då mår suggorna bra

Det finns några enkla sätt att bedöma den grundläggande statusen i ett suggstall. Är krubborna rena är fodret bra, ätlusten finns där och suggorna mår oftast bra. Ett bra foder, god hygien och bra vatten är grundläggande. En sugga som precis grisat dricker 30 liter ...

TV
Brist på kompetent personal

Swedish Agro i Plönninge har gått bra sedan starten år 2017 och med den ständiga tillväxten är nu det största behovet kunnig personal.

Ursus i konkurs

Den polska traktor och maskintillverkaren Ursus är i konkurs. Fabriker och tillverkningsrättigheter går under hammaren den 12 mars i år. Försäljningen sker i konkursförvaltarens regi. Ursus har haft ekonomiska bekymmer under lång tid. Fabrikatet grundades år 1883 och redan år 1902 tillverkades egna förbränningsmotorer på ...

TV
EU går demonstranterna till mötes

De ihärdiga europeiska lantbruksprotesterna tycks nu ge effekt. Samtidigt som demonstrationerna pågick för fullt utanför EU:s högkvarter i Bryssel samlades medlemsländerna ministrar för att diskutera åtgärder för att underlätta för det europeiska lantbruket.