Monthly Archives: februari 2024

Populär skrift – Snart i brevlådan

Väderstad publicerar sin skrift Framgångsrik Växtodling i dagarna. Cirka 8 000 lantbrukare runt om i Sverige får den med automatik men även dem som inte får den kan vända sig till Väderstad för att erhålla ett gratis exemplar. Utgåvan som kommer nu handlar om vårbruket ...

Nya stora maskiner från JD

John Deere ger 9RX-traktorerna en ny dimension med tre helt nya modeller. Och nya S7-serien tröskor. John Deere lanserade sina kraftfullaste traktorer någonsin vid årets Commodity Classic-mässa i Houston, Texas. 9RX-serien har utökats med modellerna 9RX 710, 770, och 830, som är väl anpassade till ...

TV
Försäljningsutvecklingen i butik ökar

Efter ett par tuffa år med sjunkande försäljningsutveckling tycks trenden nu ha vänt för dagligvaruhandeln. Dagligvaruindex för januari månad ökade med 5,1 procent jämfört med samma månad förra året.

Låga elpriser väntas i vår

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Små bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos ...

TV
Svenskt lantbruk behöver fler investeringar

År 2023 bjöd på dyra insatsvaror i kombination med varierad skörd över landet och närmre katastrof i vissa regioner, vilket har satt en viss press på det svenska lantbruket.

Spanien tappar på exporten

Den spanska exporten av gris utanför EU minskar just nu. Minus 16 procent för år 2023 visar färsk statistik, vilket är mycket. Det är tredje året i streck som spansk grisexport ut från EU minskar. Spanien exporterar framförallt griskött till Kina, Japan, Filippinerna och Sydkorea. ...

Risk för prisuppgång på olja

I mars har länderna inom OPEC+ möte. De önskar att priset får råolja ligger stabilt över 80 dollar per fat och kommer sannolikt att begränsa produktionen. OPEC+ har haft många möten det senaste året där produktionsbegränsningar för att få upp oljepriset stått på agentdan. Deety ...

Bra foder och ren krubba – då mår suggorna bra

Det finns några enkla sätt att bedöma den grundläggande statusen i ett suggstall. Är krubborna rena är fodret bra, ätlusten finns där och suggorna mår oftast bra. Ett bra foder, god hygien och bra vatten är grundläggande. En sugga som precis grisat dricker 30 liter ...

TV
Brist på kompetent personal

Swedish Agro i Plönninge har gått bra sedan starten år 2017 och med den ständiga tillväxten är nu det största behovet kunnig personal.

Ursus i konkurs

Den polska traktor och maskintillverkaren Ursus är i konkurs. Fabriker och tillverkningsrättigheter går under hammaren den 12 mars i år. Försäljningen sker i konkursförvaltarens regi. Ursus har haft ekonomiska bekymmer under lång tid. Fabrikatet grundades år 1883 och redan år 1902 tillverkades egna förbränningsmotorer på ...

TV
EU går demonstranterna till mötes

De ihärdiga europeiska lantbruksprotesterna tycks nu ge effekt. Samtidigt som demonstrationerna pågick för fullt utanför EU:s högkvarter i Bryssel samlades medlemsländerna ministrar för att diskutera åtgärder för att underlätta för det europeiska lantbruket.

Krångligt väder – Ökade utmaningar

Under odlingsåret 2023 ställdes svenskt lantbruk inför svåra prövningar med en kombination av torka och stora regnmängder. Dessa utmaningar återspeglas tydligt i resultaten från årets Försöksrapport från Sverigeförsöken. Men de svåra förhållandena har också gett försöksverksamheten möjlighet att testa olika produkter och strategier under de ...

130 miljoner till våtmarker i hela landet

Naturvårdsverket fördelar drygt 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för årets våtmarksåtgärder. Stödet går till insatser i landets skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Med tidigare beslutade medel innebär det att länsstyrelserna i bland annat Skåne, Västra Götaland och Uppsala har ...

Gaspriset på bottennivå

Priset för naturgas fortsätter att falla och ligger nu på 23 euro per MWh. Även senare terminer har ungefär samma pris. I somras låg priset för naturgas runt 26 euro per MWh efter att ha fallit kraftigt sedan toppen i augusti 2022 då priset var ...

Mellangröda gav all näring vårspannmålen behövde

FRDK:s specialblandning Carbon Farm samlade i stort sett all den näring den efterföljande vårspannmålen behövde. Upp till 280 kg N, 56 kg P och 438 kg K, så mycket näring fanns i de översta jordlagren i ett test hösten 2023. Snittet i fyra parceller var ...

Prisfall på dieselolja

Priset på dieselolja faller denna veckan. Ner 2,6 procent och nytt pris för MKI blir därmed 13 992 kronor per kubikmeter. Även eledningsoljan blir billigare denna veckan och kostar just nu 12 449 kronor per kubikmeter. Priset på diesel- och eldningsolja har stigit konstant sedan ...

Kostnader för lantbrukets gröna omställning

Det populära begreppet grön omställning kan användas även för växtodling och djurhållning men behöver en egen definition. I en ny rapport föreslås en sådan och beräkningar visar att de åtgärder som behöver göras för miljö och klimat på gårdarna kostar cirka 20 miljarder kronor per ...

EU importerar spannmål från Ryssland

Medlemmar i det ukrainska jordbruksrådet tog med sig jordbruksmaskiner från Ukraina, som förstörts av rysarna, till gränsövergången Krakivets-Korczowa så att polska demonstranter kunde se konsekvenserna av Rysslands krig i Ukraina med egna ögon. Polska lantbrukare är missnöjda med billig spannmål som kommer in från Ukraina ...

Vetepriset stiger svagt

Efter flera veckor med konstant prisfall och över ett år med prisfall totalt sett, steg priset på vete denna veckan. Priset för vete gick upp med 1,3 procent på Matif i Paris och med 2,3 procent på börsen i Chicago. Det finns inga särskilda anledningar ...