ANNONS

Klimatförändringar ökar rasrisk i instabila skogsområden

I takt med klimatförändringarna ökar också risken för att skogsbruksåtgärder orsakar ras och erosion, visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Utöver allvarliga samhällsstörningar i infrastruktur och elförsörjning kan rasen också vara en risk för de som arbetar i skogen men också leda till försämrade naturvärden och begränsningar i skogsbruket. Flera åtgärder krävs nu för att minska riskerna.

Riskerna med avverkning på känsliga marker kan innebära ras som skadar järnvägar, blockerar vägar eller förstör el-ledningar och fibernät. Riskerna kommer sannolikt att öka i ett förändrat klimat, samtidigt som samhället blir allt mer beroende av transporter, elförsörjning och fibernät. Det visar rapporten som tagits fram i samarbete med MSB, Statens geotekniska institut (SGI) och Trafikverket med finansiering av SMHI.

– Redan idag ser Trafikverket tydliga indikationer på att det finns samband mellan skogsbruksåtgärder och skador från naturhändelser längs statliga vägar och järnvägar. Klimatförändringarna riskerar att leda till fler trafikstörningar samt ökade kostnader för återställande av infrastruktur, säger Markus Lundkvist, utredare i klimatanpassning på Trafikverket.

En halv miljon hektar berörs

I princip alla åtgärder inom skogsbruket, från val av trädslag och avverkning, till markberedning, terrängkörning och byggande av skogsbilvägar, har en inverkan på risken för erosion, ras och lokal översvämning inom branta, instabila områden. Det finns närmare en halv miljon hektar sådana områden i landet. Rapporten tar upp flera inträffade händelser där sambandet finns och den visar samtidigt att samhällets kunskaper om riskerna generellt är för dålig men också att det inte utreds och dokumenteras tillräckligt varför rasen inträffar.

– Det råder brist på kunskap om och förståelse för de här riskområdena och deras samband med skogsbruk. Därför behövs nu en kunskapshöjning men också nya och förändrade skötselmetoder för att minska risken för ras som kan ge allvarliga samhällsstörningar, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen.

Förslag på åtgärder

För att minska riskerna föreslås i rapporten bland annat de här åtgärderna:

Kunskapsuppbyggnad inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå.
Förbättrad tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken.
Bättre samverkan mellan berörda myndigheter.
Klargörande av ansvarsfördelningen mellan den enskilde och det offentliga.
Översyn av skogsvårdslagen och miljöbalken utifrån behov av klimatanpassning.
Rapporten berör även klimatförändringarnas påverkan på stormar och bränder som också väntas öka. Rapporten har tagits fram som en del i samhällets arbete med klimatanpassning och kommer nu bli ett underlag till regeringen via det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Relaterade artiklar

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng