ANNONS

Minskat intresse för sockerbetor i Danmark

Sockerbetsarealen har gått från nära 35 000 hektar till 29 000 hektar i Danmark. Bakgrunden är bland annat överskottet på socker och sämre villkor för odlarna. Men för sockerindustrin i Danmark är det viktigt med volym för att hålla liv i de båda fabrikerna.
Därför uppmanas nu odlarna att se över sina växtodlingsplaner och placera ut större areal sockerbetor till år 2020.
Jørn Dalby är ordförande för de danska betodlarna och önskar att arealen i varje fall ökar till 33 000 hektar.
I Danmark är det samma nya avtal som i Sverige, det vill säga att odlarna tecknar avtal om areal, inte om kvantitet som tidigare.

Relaterade artiklar