ANNONS

Det gäller att följa priset och göra affärer

Inför säsongen år 2024 har Lantmännen endast köpt in spannmål till fast pris vid dagens datum motsvarande 25 procent av den volym de köpt in på samma sätt för prick ett år sedan. Märkligt och oroande med tanke på att spannmålspriset varit i fritt fall i över ett år nu.

Uppgifterna kommer från Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen, och då Lantmännen har en mycket stor del av den svenska spannmålsmarknaden kan man räkna med att siffrorna stämmer totalt för landet.
I juli år 2023 kunde svenska lantbrukare sälja 2024-års veteskörd till ett fast pris på 2:92 kronor per kg.  Läs mer om det genom att klicka här. Ytterst få har således gjort det! I dag är priset 2:46 kronor per kg på Matif och det går kanske att teckna ett fast pris för vete med leverans i skörd 2024 i nivån 2 kronor per kg just nu.
På sex månader har svenskt lantbruk tappat nära en krona per kg. Om man tänker att en normal spannmålsskörd i Sverige är 5,8 miljoner ton så är det 5,8 miljarder svenska kronor som svenskt lantbruk tappar år 2024 för att lantbrukare inte sålt kommande skörd i tid, om inte priset vänder upp igen.
Samtidigt, alltså i juli år 2023, kunde den svenske lantbrukaren köpa N27 för 3:27 kronor per kg. Priset på gödsel startade relativt lågt sommaren 2023 för att snabbt stiga med en krona. För gödselinköpen är det egentligen ingen ko på isen, priset på gödsel har fallit tillbaka igen.
Den första januari i år minskade reduktionsplikten för diesel och efter återbetalning av diverse skatter från staten så betalar i dag svenska lantbrukare under 9 000 kronor per kubikmeter för diesel.
En annan stor fördel till odlingsåret 2024 är att roundup är kvar, det var inte självklart hösten år 2023.
Kalkylen i spannmålsodlingen är positiv även med dagens spannmålspris runt 2 kronor per kg i förhållande till insatserna. Men med tanke på att spannmålspriset var uppe och vände över 4 kronor per kg, någon månad efter Rysslands invasion av Ukraina, är det märkligt att inte fler svenska lantbrukare sålt skörd 2023, 2024 och 2025 i god tid.
Självklart kan det vara fel att sälja spannmål i förtid. Priset kan gå upp. Men är priset i en nivå där kalkylen går ihop, som den gjorde sommaren 2023, jag då anser jag att man bör ta positioner, sälja spannmål och köpa gödsel för framtiden. Skulle då priserna gå en väg så man på så vis avstått en ökad vinst är det ändå bättre än alternativet att priset går fel väg och det blir förlust.
Och i april i fjol skrev Lantbruksnytt så här.

Relaterade artiklar