ANNONS

Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

På grund av sommarens svåra torka har Jordbruksverket beslutat att lantbrukare som år 2018 ansökt om utbetalning och sått fånggröda inte behöver bryta fånggrödan. Istället kan lantbrukare använda årets fånggröda som huvudgröda nästa år. Detta gäller inom miljöersättningen för minskat kväveläckage. Det finns datum när en lantbrukare som tidigast får bryta en fånggröda, dessa datum gäller dock fortfarande.

Jordbruksverket har skrivit in ett undantag i föreskriften som bland annat gäller för miljöersättningar.

Undantaget innebär att lantbrukare kan låta fånggröda som består av vallgräs, vallgräs i blandning med vallbaljväxter, höstråg eller westerwoldiskt rajgräs övergå till huvudgröda år 2019. Det innebär att lantbrukarna inte behöver etablera en ny huvudgröda nästa år.

Vill underlätta för lantbrukare på grund av brist på utsäde och foder
Jordbruksverket gör föreskriftsändringen på grund av att sommarens torka har orsakat brist på både utsäde och foder.

– Det är ett sätt att underlätta för lantbrukare genom att de kan spara utsäde och också använda redan etablerad gröda till foder. Undantaget gäller bara för de lantbrukare som sökt utbetalning för fånggröda i miljöersättningen för minskat kväveläckage 2018. Nästa år gäller de vanliga reglerna, säger Maria Durling, enhetschef på miljöersättningsenheten.

Relaterade artiklar