Monthly Archives: juli 2020

Ny gåsfot till Lemeken

Tyska Lemken presenterar en ny gåsfot till sina kultivatorer i Karat-serien. Den nya gåsfoten passar alla maskiner med Quick-Change-fäste och är 34 centimeter bred. Den arbetar parallellt med markytan och kan därmed köras mycket grunt med full bearbetning vad gäller bredden. Quick-Change är Lemkens system ...

Grisslakten vänder uppåt

I EU har grisslakten minskat med 2 procent under årets första fyra månader. Detta beror bland annat på minskad slaktkapacitet till följd av corona. Men detta tas nu igen och totalt för 2020 förväntas slakten inom EU öka med 0,4 procent totalt. Siffrorna är exklusive ...

Usel skörd i Frankrike

Den franska veteskörden ser ut att bli den minsta på 25 år. Enligt den franska analysbyrån Agriel bedöms veteskörden i landet stanna på 29,22 miljoner ton i år. Jämfört med 2019 är det en minskning med 26 procent. Frankrike är en stor producent och exportör ...

Huddig AB stärker sin position i USA

Huddig AB stärker sin position i USA genom att öppna filialen Huddig Inc. i Midwest, Chicago. Detta sker i syfte att fortsätta bygga upp en service- och distributionsstruktur för att ge bästa möjliga support till befintliga och kommande kunder. USA är en av Huddigs fokusmarknader ...

Håkan Westesson lämnar JD

John Deere genomför en del organisationsförändringar som bland annat medfört att kontoret i Malmö stängts och att tidigare funktioner där flyttats till avdelningen för skog i Stockholm eller till kontoret i tyska Walldorf. – Jag fick frågan om att flytta med till Tyskland men det ...

Allroundmaskin med integrerad frölåda

Kuhn Espro 6000 RC Mix finns från 3 till 8 meters arbetsbredd. Det är en kombimaskin med integrerad utrustning för frö. Maskinen ska enligt uppgift vara lätt att använda och följer ISOBUS-standard. Halvmaskin styrs från traktorhytten ch med GPS har såmaskinen sektionsavstängning i tremetersmoduler. Den ...

Uppkopplat modernt lantbruk

Brasilien är en stor producent av soja, majs och spannmål och står inför innevarande växtodlingssäsong med ett rekord på 251 miljoner ton skörd. För att effektivisera lantbruket i det stora landet görs nu jättesatsningar så att minst 70 procent av lantbruket, mätt till arealen totalt, ...

Pengar till amerikanska lantbrukare

Amerikanska republikanska politiker har presenterat ett förslag till ekonomiskt stöd till landets lantbrukare. Enligt en artikel i Maskinbladet där man hänvisar till Jyske Markets handlar det om 1 000 miljarder dollar. Det handlar om att kompensera för förluster under coronapandemin och förslagets ska nu förhandlas ...

Mer mjölk på marknaden

Enligt bedömningar från OESD/FAO kommer världens mjölkproduktion att öka med i snitt 1,6 procent per år de kommande tio åren. Det är 0,1 procent mindre ökning än vad som tidigare bedömdes per år. I Europa kommer inte mjölkproduktionen att öka så mycket medan den bedöms ...

Medelskörd även i Finland

Det ser ut att bli en spannmålsskörd i nivå med medel i Finland i år. Det innebär cirka 3,3 miljoner ton spannmål vilket precis töcker den inhemska förbrukningen. Ärtskörden blir däremot den största någonsin, mycket på grund av ökad areal jämfört med tidigare år.

Ingen skördepress på spannmålspriset

Normalt brukar spannmålspriset falla under skörd. Så sker inte i år, i varje fall inte så här långt. Marknadsbedömare tror att det beror på att veteskörden är mindre än normalt i Europa, vilket påverkar priset på Matif uppåt, samtidigt som det blir en stor skörd ...

Ny säljare på Grimme

Det går bra för Grimme Skandinavien och efterfrågan på maskiner till potatisodlingen slår inte av på takten. Därför anställer Grimme Skandinavien ytterligare en säljare. Det är Uffe Jensen som blir säljare av potatismaskiner i området öster om Stora Bält. Uffe Jensen har ett förflutet på ...

Minska glyfosatförbrukningen – då kan det stanna kvar

Uppmaningen kommer från Troels Toft, växtodlingschef på danska Seges. I en intervju i Landbrugsavisen berättar han att kurvorna inte är så vackra. Från år 1990 och fram till i dag har förbrukningen av glyfosat i världen ökat med tre gånger och endast under de senaste ...

Ny havreprodukt från Lantmännen

Lantmännen Functional Foods lanserar nu PromOat Instant – den första betaglukanen av havre som är 100% löslig i vatten. PromOat Instant är gjord på havre från svenska lantbrukare och hjälper till att motverka sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, och störningar i blodsockerbalansen. PromOat ...

Rätt lufttryck på såmaskinen

Agco gör ett test med variabelt lufttryck på bärhjulen på en såmaskin för att få fram skördeökning till följd av minskad packning i hjulspåren. Maskinen reglerar lufttrycket automatiskt i takt med maskinens viktförändring i takt med att behållaren för utsäde töms under sådd respektive fylls. ...

Hållbarhetspris till Volvo CE

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har tilldelats priset Best Sustainable Rental Project of the Year för sin energihantering, på 2020 års European Rental Awards. Priserna, som organiseras och bedöms av European Rental Association (ERA), meddelades den 30 juni, på European Rental Awards event, som genomfördes ...

Fasterholt moderniserar tillverkningen

Den danska tillverkaren av bevattningsmaskiner, Fasdterholt, investerar 11 miljoner danska kronor i sin fabrik och ska med det öka kapaciteten med 25 till 30 procent. Tanken är att öka försäljningen på befintliga marknader men även på helt nya. Det är laserskärare för rör och svetsrobotar ...

Kina ökar importen av griskött

Under juni månad i år ökade Kinas import av griskött med 130 procent jämfört med samma månad i fjol. Det innebär att Kina köpt in 400 000 ton griskött enbart under juni månad 2020. ASF är den underliggande orsaken till det stora importbehovet. Exporten till ...

Sämre resultat för Friesland Campina

Arlas största konkurrent Friesland Campina minskar sin vinst. Även om omsättningen blev den samma som förra året blev vinsten 37 procent sämre. Orsaken är coronapandemin. Mjölkleverantörerna fick därmed 3,5 procent mindre betalt för sin mjölk detta året jämfört med förra. Det rapporterar Landbrugsavisen.