Monthly Archives: juli 2022

Det tar sig på Agromek

Även om några stora aktörer som New Holland och John Deere valt att hoppa över danska Agromek till hösten så ser mässan ut att blir ganska komplett ändå. I förra veckan stod det klart att svenska DeLaval ska ha monter på mässan och denna veckan ...

Alla överens – Det behövs en ny livsmedelsstrategi

Två månader kvar till valet, då är partierna överens om en sak: Den fem år gamla livsmedelsstrategin behöver uppdateras. Det var ett tydligt besked som samtliga politiker gav på LRFs och Livsmedelsföretagens seminarium om framtidens livsmedelsförsörjning. Att politikerna visar sådan enighet kring behovet av en ...

Stora hövändare från Vicon

Vicon 1564C har en arbetsbredd på 15,6 meter och arbetar med 14 rotorer. Det innebär relativt små rotorer vilket ger perfekt markföljsamhet och mindre risk för föroreningar i fodret. Litet underhåll och snabb omställning mellan fältarbete och transport är andra fördelar. Maskinen finns även som ...

Betalt för att sluta med grisar

Belgiska myndigheter betalar nu ersättning till landets grisproducenter om de upphör med sin produktion. Beloppen är 154 euro per slaktsvinsplats och 850 euro per sugga. Det är i området Flandern som reglerna gäller och det handlar om att minska kväveläckagen från de intensiva lantbruken där. ...

En stor stark

New Holland T7.315HD är en traktor som kan passa många. Den fungerar lika bra i fält som i transport och kan användas till det mesta. Utrustningsnivån är inget att klaga på och hytten är bekväm. Det är en helt ny hytt som endast finns på ...

TV
Halva svenska skörden tappar nu i värde

Intresset för att teckna fastpris på spannmål är mindre bland svenska lantbrukare jämfört med branschkollegorna i resten av världen. I början av juni var priset högt, det gick att bedöma skörden något så när och risken för den skördepress vi nu sett var uppenbar. Klicka ...

Tufft för lantbruket i södra Italien

Italienska lantbrukare har i de södra delarna drabbats hårt av torka denna säsong. Skördarna är i det närmaste obefintliga på många platser. Nu får några av dem ytterligare ett problem i form av gräshoppor som äter upp den gröda som finns kvar. Det är på ...

TV
Summering Borgeby Fältdagar

Borgeby Fältdagar är över, några utställare och Andreas Mårtensson som är mässansvarig berättar hur de tycker mässan varit.

Två nya fall av ASF i Tyskland

Under helgen har det påträffats två nya fall av afrikansk svinpest i Tyskland. Det handlar nu om två fall i norra Tyskland och rapporten kommer från danska Landbrugsavisen.

Kantklippning reducerar ogräsförekomsten

Att klippa fältkanter ett par gånger under växtsäsongen så att det som växer där inte hinner fröa minskar mängden ogräs i fält. Det är framförallt effektivt för en hel del gräsogräs. En annan möjlighet är att ha några meter svartträda mellan grödan och fältkanten, ex ...

Kriget i Ukraina påverkar hela lantbrukssektorn

En debatt om effekterna som den militära krisen har för jordbruksproduktionen och maskinmarknaden hölls i Bologna som en del av FederUnacomas årsmöte. Med ett meddelande från jordbruksminister Stefano Patuanelli inleddes en debatt där Carlo Cottarelli, Dario Fabbri, Paolo De Castro samt ordföranden för jordbruksmaskintillverkarna Alessandro ...

Ny stensamlare från Elho

Elho introducerar en ny stenplockare som har alla Scorpio- seriens beprövade egenskaper i ett mer kompakt paket. Nya Scorpio 430 är en kostnadseffektiv och smidig modell som kan användas även med mindre traktorer. Elho Scorpio stenplockare har fått ett gott betyg runt om i hela ...

Gurkodling direkt i butiken

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal med ICA Maxi Haninge om att etablera en Agtira Greens-anläggning i anslutning till ICA Maxi-butiken. Där inne kommer Agtira producera gurkor i volymer som gör butiken helt självförsörjande. Avtalet, som är på tio år, är värt totalt 40 miljoner ...

Traktorförsäljningen minskar i Europa

Efter ett starkt lönsamt 2021 skedde det första kvartalet av det nya året en liten nedgång för den europeiska traktormarknaden, som tappade 5,3 procent. Ändå fortsätter efterfrågan på jordbruksmaskiner att ligga kvar på höga nivåer. Krig i Ukraina, stigande råvarupriser och logistikproblem är de viktigaste ...

ICA kraftsamlar för den svenska maten

Det senaste året har varit tufft för det svenska lantbruket, där rådande omvärldssituation har inneburit kraftigt ökade kostnader för många bönder. En situation som under det senaste halvåret kraftigt förvärrats med det pågående kriget i Ukraina. I en av våra mest omfattande marknadssatsningar någonsin uppmanar ...

Spannmålspriset fortsätter ner

På två veckor har priset på vete fallit med 61 svenska öre per kg på Matif i Paris. I dag är priset där 3:60 kronor per kg. Sedan toppen i februari, direkt efter Rysslands invasion av Ukraina är prisfallet omräknat till vår valuta 1:19 kronor ...

Yara arbetar för hållbar livsmedelsproduktion

I en orolig omvärld ska Yara både säkra tillgången på mineralgödsel och stötta omställningen till ett fossilfritt jordbruk. Hur det går kommer att påverka hela Europas livsmedelsförsörjning, där Sverige ska ha en mer effektiv livsmedelsproduktion och producera mer hållbar mat. I Almedalen 2022 kommer Yara ...

Rysk veteexport i topp

Trots sanktioner finns det gott om handelspartners för Ryssland. Landet ökar sin export av vete och säsongen 2022/2023 kommer den nå rekordnivåer. Under senaste året ökar Ryssland sin export av vete med 300 000 ton och landar då på 42,6 miljoner ton. Den totala produktionen ...

Ökad vinst för Syngenta

Syngenta Nordics ökar såväl omsättning som resultat. För år 2021 redovisar den nordiska verksamheten av växtskyddsmedelstillverkaren Syngenta  en vinst på 9,2 miljoner danska kronor. Att jämföra med 7,2 miljoner danska kronor år 2020. Omsättningen uppgick till 338,8 miljoner danska kronor, plus 6,7 procent jämfört med ...