Monthly Archives: september 2022

7 % mer i EU-stöd i år

Växelkursen för årets EU-stöd är fastställd till 10:8993. Det innebär att svenska lantbrukare får större ersättning i år jämfört med i fjol då växelkursen var 10,1683. Skillnaden är 7,19 procent vilket som ett exempel innebär att ett lantbruk som i fjol fick 200 000 kronor i ...

TV
Unik redskapsbärare i Sverige

Markpackning är ett allt större problem och ett sätt att tackla det är system med fasta körspår. Tyska Nexat har tagit den tekniken ett steg längre och har i dag en redskapsbärare som ska klara allt från jordbearbetning till skörd med 14 meter mellan hjulspåren. ...

Register för arbetsmaskiner

Ett nytt register för arbetsmaskiner förbättrar i grunden möjligheten till uppföljning av utsläpp av växthusgaser. Det visar den utredning som Transportstyrelsen nu är klar med. Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Idag finns inget sådant register och ...

TV
Konventionell mjölk mer lönsam än ekologisk

Det konventionella priset för mjölk kommer allt närmare betalningen för ekomjölken. I teorin så blir det nu fler kronor över per kilo mjölk på den konventionella gården jämfört med ekogården. Det står klart när man räknar mjölk minus foder enligt Växa Sveriges beräkningar. Det ska ...

Ny tjänst för bryggerier som vill nå internationella marknader

Bemakers är ett danskt företag som specialiserat sig på att hjälpa mindre bryggerier att nå internationella marknader. Bemakers mål är att minska administration och låta producenter av alkoholhaltiga drycker fokusera på det de gör bäst – producera unika och högkvalitativa produkter. Bemakers plattform ger tillgång ...

Nu drar sig gnagarna mot husen

Anticimex statistik visar att årets säsong för problem med möss inomhus precis har startat. Under förra veckan gjorde Anticimex 62 procent fler saneringar av möss jämfört med första veckan i september. Och nu förbereder Anticimex för högsäsongen under oktober och november. Men med några enkla ...

Spekulation driver priset på majs och soja

Stora amerikanska placerare köper just nu terminer i soja och majs. De tror således att priserna på dessa varor ska stiga framöver och deras stora placeringar i sig driver priset uppåt denna veckan. Med viss eftersläpning hänger alltid priset på majs och vete samman.

TV
Sima i november – fullt med nyheter

De flesta mässor har olika former av nomineringar och utvärderingar av nyheter. De mest intressanta kan få medaljer av olika valör eller stjärnor.

LRF lanserar energipaket

LRF presenterade idag ett energipaket där de vill visa den kommande regeringen att de gröna näringarna har möjlighet att producera motsvarande 50 TWh under ett år. Det är att jämföra med vad den svenska kärnkraften bidrar med på samma tid. Detta är dock potentialen och ...

Minskad grisexport får lagren att öka i EU

Under årets första sju månader har exporten av griskött från EU och Storbritannien minskat med hela 22,9 procent jämfört med samma period i fjol. Nedgången beror till största delen av minskad försäljning till Kina. Det har medfört att utbudet av slaktklara grisar ökar lite just ...

Uppsving för minkskinn

Kopenhagen Fur sålde slut på alla minkskinn vid den senaste skinnauktionen, som för övrigt var den första fysiska på två år till följd av pandemin. Och pandemin har präglat branschen, inte minst på hemmaplan i Danmark där minkfarmare fått näringsförbud. Totalt såldes det 3,5 miljoner ...

Inga planer på lättnader för ekomjölk-gårdar

Det skiljer inte mycket i betalning för gårdar som producerar konventionell mjölk respektive eko-mjölk. Det gör det allt svårare att motivera ekologisk produktion om man enbart ska se till gårdens intäkter. I Sverige är Krav standard för eko-gårdarna, en stark men tuff certifiering. För en ...

Lyckegård etablerar centrallager i Östergötland

Lyckegård Group meddelade i veckan att de har inlett en process med att flytta flera lager till ett centrallager i Östergötland. Centrallagret kommer effektivisera leveransprocesser, minska arbets- och transportkostnader samt kunna hantera växande volymer i samband med Lyckegårds marknadsexpansion inom norra Europa. Lyckegård strävar efter ...

Ytterligare stöd till drabbade tyska lantbrukare

Tyska myndigheter sjösätter en andra ekonomisk hjälpinsats för landets lantbrukare som är drabbade lönsamhetsmässigt till följd av kriget i Ukraina. Precis som förra stödet, vilket började betalas ut i förra veckan, omfattar det företag inom trädgård- och vinodling samt fågel- och grisproducenter. Summan är också ...

Amerikansk gas prisas högt i Europa

I takt med att den ryska naturgasen slutat att flöda in i EU så har den amerikanska gasen från deras landbaserade oljeriggar blivit allt mer värdefull. Tidigare har gasen mest setts som en biprodukt till oljan och oftast har gasen eldats upp ute på riggarna. ...

Internationell finanskris ger klirr i kassan för svenskt lantbruk

Med en allt svagare krona blir naturligtvis importerade produkter som diesel, växtskydd och gödsel kostsammare men då samtidigt mycket av det som säljs från gården stiger motsvarande i pris blir nettot på gårdar med positivt resultat bättre. Ett exempel såg vi i går när Arla ...

TV
Satsar på matlupiner

Med mångårig erfarenhet av odlingen har Körslätts gård satsat stort på lupiner för humankonsumtion, i ett skal- och rensverk.

Ukrainsk export rullar på enligt planen

Putins upptrappning av kriget i förra veckan har inte påverkat spannmålsexporten från ukrainska hamnar vid Svartahavet. I söndags lade ytterligare sju båtar ut från Odessa, Chonomorsk och Pivdennyi med en samlad last om 146 200 ton. Sedan starten i augusti har det skeppats ut 4,85 ...