Monthly Archives: november 2022

Kramer – långt framme med eldrift

Tyska Kramer har varit flitiga utställare på årets lantbruksmaskinmässor och visade en hel del nyheter inom eldrift. Innovationerna inom nollutsläppssektorn började för Kramer redan år 2016 då de var den första tillverkaren som presenterade den fyrhjulsstyrda e-hjulslastaren, som då belönades med många innovationspriser. I år ...

Strejker bromsar exporten i Brasilien

Stora strejker i brasilianska hamnar ställer till det för lantbruket i landet. Skörden pågår för fullt och varor måste iväg. Brasilien ser ut att gå mot en rekordskörd vad gäller majs och soja denna säsong och totalt sett ser det ut som att Sydamerika kan ...

Klimatvänligare mjölkproduktion

Under de 30 senaste åren har mjölkproduktionen i Nederländerna minskat sin koldioxidavgång med 35 procent. Det visar nya tal från Friesland Campina. Bakgrunden till siffrorna är den debatt som drivits i Nederländerna under det senaste året där politiker vill minska animalieproduktionen i landet rejält och ...

TV
8,62 miljarder mer i räntor per år

Räntan har höjts i flera steg i år och är nu uppe på 2,5 procent vad gäller Riksbankens styrränta. För svenskt lantbruk som kollektiv innebär det en årlig ökad räntekostnad på 8,62 miljarder kronor per år, det vill säga 2 873 kronor per hektar om ...

Danish Agro och Skov i nytt samarbete

Managementsystemet ProGrow, som mäter grisars vikt i realtid, och som är utvecklat av danska Skov ska nu marknadsföras av Danish Agro och dess dotterbolag Vilomix och Hedegaard. ProGrow kan med de kontinuerliga vikterna registrera grisens tillväxt och ställa dessa data i relation till stallklimat, vattenförbrukning ...

Det vänder för grisnäringen år 2023

Nästa år kommer det ekonomiska resultatet att vända uppåt för grisnäringen i Europa. Den bedömningen gör danska VKST. Men enligt VKST är det inte så nattsvart som många anser. Enligt deras analyser kommer en majoritet av de danska grisproducenterna att redovisa ett positivt resultat även ...

Minskad köttkonsumtion i världen

Till följd av stigande priser och minskande reallöner kommer världens befolkning att minska sin konsumtion av kött under resten av 2022 och under första halvan av 2023. Den analysen gör nederländska Rabobank. För grisproducenterna är det inte det samma som dåliga tider. Produktionen av griskött ...

Prisvärd hjullastare till lantbruket

Begagnade hjullastare från Volvo finns det gott om på svenska gårdar. Men vad får man för pengarna? I november månads MaskinTest körde vi en begagnad Volvo L70F från år 2008 med 12 800 timmar på mätaren. Maskinen går som en klocka och läcker inte en ...

Mjölkpriset ligger stilla i december

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk ligger kvar på samma nivåer i december som i november. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir i december därmed 616,4 öre per kilo och 667,6 öre per kilo för ekologisk mjölk. – Kostnadsläget på ...

Tre föreningar i samarbete för minskat klimatavtryck

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ i ny offensiv satsning för att reducera klimatavtryck i livsmedelskedjan och öka lönsamheten för medlemmarna. Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, Vallberga Lantmän och Varaslättens Lagerhus, som står för 20 procent av svensk spannmålshandel, saminvesterar i en digital plattform som beräknar och minskar ...

TV
Inhemska baljväxter på vallen

Rödklöver utgör proteinbasen på våra vallar, men då den ofta drabbas av rotröta och faller ur beståndet påverkas vallens produktionsnivå och kvalitet negativt efter ett par år. För att få in en ny mer härdig baljväxt i vallkompositionen har forskare vid SLU i Umeå börjat ...

Solceller på träda – då är intresset större

Intresset för att upplåta jordbruksmark till solceller är generellt litet bland svenska lantbrukare. Det visade Lantbruksnytts enkät i förra månaden. Men om de skulle få placeras på obligatorisk träda eller fokusareal är intresset betydligt större. Det visar vår senaste läsarundersökning där 57 procent av de ...

275 € /MWh – mer får gasen aldrig kosta

EU vill sätta ett pristak för naturgasen. På TTF-gasbörsen ska en övre gräns på 275 euro per MWh sättas. Det kan jämföras med att gaspriset var nere och vände precis under 100 euro per MWh för en dryg vecka sedan och ligger nu strax över ...

Låt gässen göra jobbet

Kraftiga bestånd av höstspannmål är inte enbart positivt. Det kan bli en ökad skörd 2023 om höstgrödan putsas ner. Den varma hösten har medfört att framförallt tidigt sådd höstspannmål är mycket stor och frodig nu. Det kan ha sina nackdelar. Därför är det rådgivare som ...

Vatten i däcken – inte rätt väg i dag

Förr var det vanligt förekommande att traktorers lantbruksdäck fylldes med vatten och glykol för att öka fordonets vikt och därmed även dragkraften. Det tricket avråder däcktillverkare i dag att man gör. På den indiska däcktillverkaren BKT säger man så här: Att fylla däcken med vatten ...

TV
Gödningen skall säkras i EU

EU-komissionen presenterade den 9 november sin strategiska plan för att säkra tillgång och pris för gödningsmedel i EU och globalt. Riktade stöd, hållbara jordbruksmetoder och marknadstransparens är några av åtgärderna.

TV
Halvvägs genom betkampanjen

Ungefär halva betkampanjen är nu genomförd och trots att säsongen knappast varit optimal på många håll ser det ut att kunna bli en riktigt bra sockerskörd även i år.