Monthly Archives: januari 2023

TV
Energieffektiv förädling i Norrköping

550 000 ton spannmål levereras varje år in till Lantmännens bioraffinaderi i Norrköping. Från den spannmålen kan de sedan producera etanol, proteinfoder, kolsyra och från och med februari även gluten i en nybyggd del. Anläggningen är ett mycket effektivt sätt att få ut maximalt med ...

Ägg dras in efter flera rapporter om salmonella

Både Axfood och Coop återkallar ägg efter att det upptäckts salmonella i äggen. Det är leverantören som upptäckt salmonellan efter en rutinkontroll. Hos Axfood är det ägg från Garant, frigående XL-ägg i sexpack och hos Coop är det tre olika varianter. Coop ägg frigående inomhus, ...

Ökad spannmålsexport

De senaste siffrorna från den amerikanska Lantbruksministeriet visar på ökad export av spannmål, majs och soja från USA. Det visar att köparna finns i marknaden igen. Under fjolårets sista vecka exporterade USA 281 000 ton vete mot prognosen som låg på 200 000 ton. För ...

Tysk smågrisproduktion hårt pressad

Det går fortfarande back för tyska smågrisproducenter. Även om priset på smågrisar stigit en del räcker det inte till för plus. Produktionen av grisar har fallit rejält i Tyskland de senaste två åren, något Lantbruksnytt rapporterat om tidigare. Ökade kostnader för ökad djurvälfärd, energi och ...

Mer vattenkraft i vinter

För att förstärka i den rådande energisituationen kommer Tekniska verken i Linköping att låta sina vattenkraftverk producera mer el än vanligt under vintern. Detta extra tillskott kan göra stor nytta för elförsörjningen lokalt. Speciellt svårt är läget i södra Sverige inom de så kallade elområdena ...

TV
Unik elfyrhjuling till 2025

Kibb, en eldriven modulär fyrhjuling med den regenerativa lantbrukaren som tänkt användare. Ett examensarbete som lett till tänkt produktion hos elmotorcykeltillverkaren Cake.

Ny kylteknik ska öka dansk köttexport

Danish Crown testar just nu en ny teknik för att kyla griskött och på så vis kunna sälja färskt kött i hela världen. Det är framförallt en ökad export till Japan den danska slakterikoncernen hoppas på med hjälp av den nya tekniken. Genom att kyla ...

TV
Utbilda dig till servicetekniker till hösten

Swedish Agro börjar 2023 med lärlingsutbildningar för servicetekniker. Utbildningen riktar sig mot ungdomar som har ett genuint lantbruks- och teknikintresse. Utbildningen drar igång till höstterminen och är efterlängtad av marknaden.

Ökade maskinkostnader 2023

Priset på traktorer och lantbruksmaskiner har stigit med cirka 30 procent under de senaste två åren. Detta i kombination med allt dyrare reservdelar medför att maskinkostnaderna totalt kommer att bli större i år jämfört med tidigare år. Såväl kostnaden för avskrivningar på traktorer och lantbruksmaskiner ...

Färre grisar i USA

Trots stigande slaktsvinspriser i USA under fjolåret har inte antalet grisar ökat i landet. Tvärt om har beståndet av grisar minskat i USA under år 2022. Per den 1 december 2022 fanns det 73,1 miljoner grisar i USA, en minskning med 1,8 procent på ett ...

Svårare med mink i Danmark

Från och med årsskiftet är det nu tillåtet med minkuppfödning i Danmark igen och det finns enligt uppgift en del farmare som är beredda att dra igång igen efter nära två års uppehåll. Men det blir lite krångligare den här gången. Nya danska regler som ...

Nya lagar och regler 2023

Höjning av reseavdraget för arbetsrelaterade resor. Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar. Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt. Det är tre skatteförändringar som träder i kraft vid årsskiftet. Flera skattenyheter berör både privatpersoner och företag från den 1 januari. Nedan är ett urval av dessa. Schablonbeloppen ...

Dags att söka stöd till lantbruket

Återbetalning av skatter på el, diesel och eldningsolja som förbrukats inom lantbruket går att söka från och med i dag och i morgon öppnar Jordbruksverket ansökningarna inom tre olika stödtyper. De flesta lantbruksföretag har en energiförbrukning så att årsvisa ansökningar för återbetalning av energiskatter för ...

Viktigt följa spannmålspriserna 2023

Det har kanske aldrig varit så svårt som i dag att ta ställning till vad som är rätt pris på årets spannmålsskörd. Att noga följa utvecklingen på spannmålsbörserna i Chicago och Paris är viktigt för alla som odlar spannmål, majs och oljeväxter. Det rådet ger ...

Gödselpriset ligger stilla

Handeln med gödsel har varit liten under jul- och nyårshelgen och priserna ligger stilla. I Tyskland kommer rapporter om att priet på CAN27 är i nivån 550 till 580 euro per ton. När det priset toppade i fjol låg det på 800 euro per ton. ...

Spannmålsmarknaden slutade med plus

De två sista veckorna år 2022 slutade med prisuppgång för spannmål. Något som kan förklaras med att många stora investerare tog nya positioner i terminer, att vinterkylan kan skada höstvete i USA samt att det finns en oro för torkan i Argentina som kan påverka ...

Försäljningen av ekologiska livsmedel faller i Tyskland

För första gången i historien minskar försäljningen av ekologiska livsmedel i Tyskland. Under perioden januari till oktober i år har försäljningen minskat med 4,1 procent jämfört med samma tio månader år 2021. Siffrorna kommer från tyska Deutcscher Bauernverband och avser försäljningssiffror i euro. Totalt kommer ...

Elpriserna slutade långt under prognosen

Under oktober och november blev snittpriset för el mindre än beräknat i Sverige men i december var prognosen att priserna skulle stiga. Det gjorde de initialt men december slutade ändå med snittpriser långt under prognosen. Milt och blåsigt under hösten medförde att elpriserna inte blev ...

Danskar lämnar storlantbruk i Ryssland

Det danska bolaget Idavang har satt igång en process för att sälja sina tre lantbruk i Ryssland. Bakgrunden är stora förluster sedan Rysslands invasion av Ukraina. Enligt uppgifter i danska Landbrugsavisen har det danska bolaget Idavang tappat stora summor pengar på sin lantbruksdrift i Ryssland ...