Monthly Archives: september 2023

Ytterligare två vildsvin har ASF

Insatsen för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig är i full gång. Sökande av döda och smittade vildsvin pågår under lördagen i den smittade zonen i Fagersta. Nästan 40 jägare genomsöker området. Samtidigt har ytterligare provsvar från döda vildsvin från området blivit klara under ...

TV
Autonoma satsningar

Allt fler satsar på autonoma traktorer och redskap. Vid en gemensam pressvisning i Österrike i veckan presenterade Case IH bland annat en autonom Magnum AFS 340, och Väderstad e-service system och styrfiler för TopDown och Opus.

Ny elektronik optimerar precisionssåmaskinen Tempo

Sommaren 2024 introduceras det nya elektroniska systemet WSX till Väderstad Tempo F, Tempo V och Tempo L. Genom att uppgradera Tempon-såmaskinens elektronik möjliggörs nya funktioner för att säkerställa precisionen ute i fält. De nya funktionerna inkluderar automatisk justering av frösingulering, aktivt hydrauliskt radenhetstryck samt kurvkompensation.  ...

TV
ASF påverkar svensk grisslakt

Sverige har fått sitt första fall av afrikansk svinpest. Som Lantbruksnytt rapporterat om tidigare i veckan rör det sig om ett dött vildsvin i Fagersta. Nu jobbar myndigheter och slakterier gemensamt med en plan för att begränsa skadan. Samtidigt rör det sig om ett vildsvin ...

Ett steg framåt för klimatvänlig gödseltillverkare

Cinis Fertilizer har tecknat ett långsiktigt avtal med K+S Minerals and Agriculture GmbH, kallat K+S, avseende inköp och leverans av kaliumklorid till Cinis Fertilizers två första produktionsanläggningar i Örnsköldsvik och i Skellefteå. Den första anläggningen, utanför Örnsköldsvik, kommer att tillverka omkring 100 000 årston kaliumsulfat med ...

Ryssland utnyttjar stängda hamnar i Ukraina

Ryssland har utnyttjat det stängda spannmålsavtalet mellan dem och Ukraina till att öka sin egen export via Svartahavet. Färska siffror visar en rekordstor export av spannmål från Ryssland via Svartahavet under augusti månad i år. Samtidigt lyckas Ukraina exportera spannmål via Donau och in i ...

Dansk och svensk traktorförsäljning i otakt

Under augusti månad ökade traktorregistreringarna med 48 procent jämfört med samma månad i fjol. I Sverige var den siffran minus 11,76 procent. Sett till hela året som gått minskar dock den danska försäljningen med 5,08 procent medan den under januari till augusti ökat i Sverige ...

Regeringsförslag – Förenkling av slakteriavgifter

Regeringen föreslår ett förenklat avgiftssystem för slakterikontroll samt tre höjda gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter. Regeringen föreslår införande av fasta avgifter, tidigare benämnt EU:s minimiavgifter, per slaktat djur i den offentliga kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar, slakterikontrollen. Fasta avgifter föreslås ...

USA tar marknadsandelar vad gäller grisexporten

Till följd av billigare grisar i USA jämfört med i Europa ökar nu USA sin export. Samtidigt stiger terminspriset på gris på börsen i Chicago och detta till följa av att grisproduktionen i USA minskar och att exporten förväntas öka. Från den 1 januari till ...

TV
Ny ogräsharv från Pöttinger

Pöttinger vill växa på jordbearbetningssidan. Nyligen hölls ett pressevent i närheten i Österrike där en av nyheterna Pöttinger visade upp var mekaniska ogräsharven, Tinecare V 12200 Master.

Regeringen utökar stöd till jordbrukare

Jordbruksföretag som har drabbats av sommarens torka och nederbörd föreslås i höständringsbudgeten få ekonomiskt stöd till totalt 193 miljoner kronor. Det innebär att Sverige medfinansierar stödet från EU:s jordbruksreserv maximalt. Regeringen fortsätter också att stödja produktionen av gödselbaserad biogas och föreslår därför, i budgetpropositionen för ...

Arla övertar pulverproducent

Arla övertar nu hela ägarskapet av permeatpulverproducenten MV Ingredients. Tidigare har Arla haft ett joint venture tillsammans med brittiska Volac i tio år vad gäller MV Ingredients. Arla kommer att fortsätta att producera vassleproteinkoncentrat i anläggningen och då även till Volac. I fabriken produceras Arla ...

Flytande gödning introduceras till Tempo L 8-24

Som ett nytt val kan precisionssåmaskinen Väderstad Tempo L 8-24 utrustas med ett flytande gödningssystem. Systemet är helt integrerat i maskinen, och byggt för den snabba precisionssådd som Väderstad Tempo är känd för. – Vi har sett en efterfrågan från lantbrukare att möjliggöra ytterligare gödseltillämpningar ...

Förbättrad hydraulik i Ropa Keiler 2

Med hydrauldrift på samtliga delar i seperationssystemet kan varje enhet ställas in vad gäller hastighet individuellt och exakt och detta helt oberoende av traktorns motorvarvtal och framkörningshastighet. Det nya hydraulsystemet är en viktig nyhet på Ropas tvåradiga bogserade potatisupptagare Keiler 2 RK22 som kommer att ...

Billigare lantbruksdiesel även 2024

Sänkt skatt på bensin och diesel och förstärkt skattenedsättning för jordbruksdiesel även under 2024. Det är några av resultaten i Regeringens nya budget. Inflationen är roten till många av våra stora ekonomiska problem och har drabbat svenska hushåll och företag hårt. För att stötta de ...

Nya förslag för ersättning till väderdrabbade lantbrukare

Jordbruksverket har kompletterat förslaget på utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av vårens och sommarens torka och senare regn. Myndigheten har utrett olika förslag till fördelning, och förordar att stödet riktas till de som är mottagare av det befintliga stödet till unga jordbrukare. ...

Kampen mot ASF igång i Sverige

Arbetet med att lokalisera, begränsa och bekämpa virussjukdomen Afrikansk svinpest fortsätter. Idag har Jordbruksverket tagit beslut om att fastställa en smittad zon utifrån det aktuella fyndet och vilka åtgärder och begränsningar som ska gälla i zonen. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin ...

TV
Självgående spruta med variabel spårvidd

För de stora gårdarna ute i Europa är det idag många gånger arbetsbredden på maskinerna som begränsar och Horsch märker en stor efterfrågan på allt större maskiner, något som också blev tydligt när de i förra veckan presenterade sina nyheter inför hösten. En maskin som ...