Debatt: När det som skulle vara säkert blir osäkert

Sverige har inte varit i krig sedan år 1814. Det betyder att Sverige är det land i världen som haft fred under längst tid. Sverige valde att vara neutralt under både första och andra världskriget. Men nu är det historia. Moderaterna och Liberalerna har alltid ...

Debatt: Varför är aldrig räntan ett problem?

I år blir den svenska skörden mindre än normalt till följd av torkan. LRF har i veckan räknat ut att svenska lantbrukare får se intäkterna minska med totalt 6 miljarder kronor. Skördeminskningen blir inte lika stor som torråret 2018 men då priset på spannmål är ...

Debatt: Med mejeriprodukterna som ett vapen

Dagligvaruhandeln gör nu stora nummer av hur mycket de kan sänka sina priser på livsmedel. Det basuneras ut i reklamen från ICA och alla de andra stora företagen inom dagligvaruhandeln följer med. Det var inte länge sedan de blev kallade till finansministern för att förklara ...

Debatt: Märkliga handelssanktioner mot Ryssland

Ända sedan starten av Rysslands krig mot Ukraina har EU och Nordamerika stått enade om att införa handelsrestriktioner mot Ryssland, något som införts i flera steg under perioden av krig. Vissa områden som livsmedel och lantbruksmaskiner har stått utanför dessa restriktioner men en hel del ...

Debatt: Elproduktion och bevattning

Det ser i dag ut som att en hel del regioner i Sverige kommer att drabbas hårt av torka. Om det blir som år 2018 när hela landet led av för lite nederbörd och skrala skördar återstår att se, men redan nu finns det stora ...

Debatt: Förbered er även för ett krigsslut

I dag är det stort fokus på att förbereda sig för krig. Bakgrunden är det instabila läget i världen och ett fullskaligt krig i vår närhet. Det handlar om ökad beredskap, livsmedelsförsörjning och civilförsvar. Sveriges Nato-ansökan och mer pengar till försvaret. Nyhetsflödet är stort och ...

Debatt: Sänk räntan för att undvika en krasch

Den stigande räntan är en av orsakerna till att inflationen inte faller mer just nu. Räntehöjningen som egentligen är till för att minska inflationen driver nu på den. Inflationen var 10,5 procent i april i år, en minskning med 0,1 procent. Men rensat från räntan ...

Debatt: Öka energiproduktionen i lantbruket

Hållbar energiproduktion är en av de viktigaste frågorna som vår planet står inför idag. Vi behöver hitta alternativa och mer hållbara sätt att producera energi för att minska vårt beroende av fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen. Lantbruket spelar en viktig roll i detta, eftersom det ...

Debatt: Gör nu något riktigt

Sedan i höstas med den nya Moderatledda regeringen har vi fått elstöd och minskad reduktionsplikt, för billigare drivmedel, samt ökade löner för utländska arbetare. Nu tycker man ju som borgerlig väljare att Sverigedemokraterna har fått tillräckligt med socialdemokratisk politik genomförd och nu får ligga lågt ...

Debatt: En röd högerregering

Självklart kan vi väljare inte begära att få traditionell högerpolitik när Regeringen måste ta hänsyn till Sverigedemokraterna för att få majoritet i Riksdagen. Det blir naturligtvis till att ge och ta. Men när moderaten och tillika migrationsministern Maria Malmer Stenergard försvarar förslaget att arbetskraftsinvandrare ska ...

Debatt: Köp aktier i Yara och balansera gödselkostnaden

Yara redovisade ett försämrat resultat per den 31 mars till följd av prisfall på gödsel. Aktien föll med 5 procent direkt på rapporten och är köpvärld just nu då den står i 427 norska kronor och har en utdelning på 62:01 norska  kronor i år. ...

Debatt: Långsiktig planering är A och O

Priserna kommer sannolikt att röra sig både upp och ner och med ganska stora skillnader även i framtiden. Därför gäller det att som lantbrukare ha blicken långt fram och ständigt ta nya positioner. Möjligheterna kommer att bli stora men även riskerna. Ett gott exempel som ...

Debatt: Ansvarstagande Regering – Bra vårbudget

Jag har tidigare kritiserat Riksbanken och Regeringen för att inte gå i takt. Nu får jag ta tillbaka den kritiken. Vårbudgeten var är ett gott exempel på att allt fler har förstått det allvarliga ekonomiska läget och att enda möjligheten att ta sig ur den ...

Debatt: En värld full av värdelösa ekonomer

I dag kom inflationssiffrorna för mars och de var mindre än förväntat, 8 procent i stället för 8,7. Ändå är Riksbanken inte nöjd och förväntas justera upp räntan med ytterligare 0,5 procent den 26 april, helt enligt tidigare prognoser. Bakgrunden är att vissa underliggande faktorer ...

Debatt: Svenska lantbrukare kan stå för merparten av energin

Om man vill kan man ganska snabbt ställa om det svenska samhället till en helt fossilfri energiförsörjning utan att på något vis hamna i konflikt med varken dem som inte vill se vindkraftverk i sitt närområde eller solceller på fin åkermark. I Sverige förbrukade vi ...

Debatt: Vinst i växtodlingen 2024

I dag kan man sälja höstvete till ett fast pris på 2:50 kronor per kg för leverans i skörd år 2024. Samtidigt kan man köpa kvävegödsel till ett pris på endast 12 kronor per kg N. Det ger ett TB II på 7 000 kronor ...

Debatt: I morgon bör mjölken kosta max 10 kronor litern i butik

I dag aviserade Arla ytterligare en prissänkning på mjölken, nu med 57,2 öre per kg för såväl konventionell som ekologisk mjölk. Prissänkningen var väntad då Arlas största konkurrent, nederländska Friesland Campina aviserade en prissänkning med 63 öre per kg tidigare i veckan. Arla har genomfört ...

Debatt: Det fanns således en del luft i systemet

De stora aktörerna inom livsmedelsbranschen sänker nu priserna på ett stort antal varor. Först ut var Lidl redan i förra veckan och i dag har samma besked kommit från ICA och Coop. Det fanns således lite marginaler att ta av, precis som många misstänkte. Det ...

Debatt: Rakt in i väggen

Man får förutsätta att välutbildade ekonomer på Riksbanken, bland regeringspartier och på finansinstitut kan räkna och planera, men för en lekman som undertecknad förefaller det som att de faktiskt inte kan det. Det började med att sedelpressarna gick varma under det första pandemiåret 2020 och ...