ANNONS

Ingen träda i Finland heller

Även Finland går på EU-kommissionens linje om att skjuta upp kraven på 4 procents träda till år 2024.
Därmed går Finland på samma linje som Sverige och Tyskland och tillåter odling på träda och fokusarealer under år 2023 medan danska politiker valt att inte skjuta upp kraven på träda. Läs tidigare artiklar om de svenska reglerna för år 2023 här.
Bakgrunden till förslaget från EU-kommissionen är att öka livsmedelsproduktionen inom EU som en följd av risk för livsmedelsbrist till följd av Rysslands krig mot Ukraina.
Utan trädeskrav inom EU blir det cirka 1,5 miljoner hektar ytterligare tillgängligt för energi- eller livsmedelsproduktion på åkermark.
Dock finns det en hel del analytiker som inte tror det påverkar nämnvärt då trädor och fokusarealer ofta ligger på marginaljordar med liten avkastning. För den enskilde lantbrukaren är påverkan liten då det ofta är kanter och spetsar som blir trädor och fokusarealer men finessen utan trädeskrav är ändå stor då risken för fel vid en eventuell kontroll av SAM-ansökan minskar väsentligt.
Bland Lantbruksnytts läsare och tittare var en majoritet emot krav på träda och fokusarealer.

Relaterade artiklar