Monthly Archives: april 2018

MaxiDrill med tre produkter

En ny bearbetande såmaskin från Sky, MaxiDrill, kan hantera tre produkter samtidigt. Den kan som exempel gödsla, så och lägga ut vallfgrö eller snigelgift i en körning. Det finns flera såmaskiner på marknaden som klarar av detta, men en intressant sak med MaxiDrill är att ...

Metsjö lanserar ny smidig vagn med stora hjul

Ivarssons i Metsjö lanserar en ny version av MetaMid med stora 560/22,5 Hjul. De nya hjulen möjliggör stor framkomlighet i terräng och fält då hjulen är lika stora som på större vagnar samtidigt som man behåller den mindre vagnens smidighet. Vagnen kan fås med både ...

Mindre vårkorn i Ukraina

Lantbruksministeriet i Ukraina meddelar att skörden av vårkorn i landet blir mindre än normalt i år. Bakgrunden är försenat vårbruk vilket ger minskad skörd per hektar. Förseningen kan även innebära att det blir mindre areal vårkorn i år i Ukraina, men det är inget som ...

Brittiskt mejeri blöder

Det brittiska mejeriet Müller går med 5 miljoner pund i förlust och har så gjort i några år. Det är ett stort mejeri med 3 000 anställda och ska nu genomgå kraftiga rationaliseringar. Bland annat ska cirka 250 man avskedas. Det skriver Foodbev Media.

Spannmålspriset stiger

Priset på spannmål stiger igen och det beror bland annat på försenad vårsådd i USA och begynnande torka i Ryssland. När börserna stängde för veckan hade vete gått upp med 2,1 procent på Matif i Paris medan majs gick upp med 0,6 procent och oljeväxterna ...

Ryssland fortsätter sälja vete

Ryssland sålde 520 000 ton vete i förra veckan. Exporten går bra från Ryssland just nu till följd av det kraftiga kursfallet på rubeln. Ryssland har exporterat stora mängder vete hela hösten, vintern och våren, men just nu blir lönsamheten ytterligare förbättrad till följd av ...

Stabilt grispris

Det stabila grispriset fortsätter både vad gäller smågrisar och slaktsvin i Europa. Den sena våren har även inneburit att grillsäsongen försenats men enligt AgroMarket kommer det sannolikt inte att bli någon större efterfrågeökning framöver. Därmed finns det inget som talar för att priserna på fläsk ...

Mjölkgigant i Vietnam

Vinamilk, ett vietnamesiskt mejeri ska under de kommande två åren upprätta två stora moderna mjölkstallar. De ska rymma 80 000 kor. I dag har företaget 120 000 mjölkkor och efter nybyggnationen når man således 200 000.

Intermat stänger för i år

Den internationella entreprenadmässan Intermat är till ända för den här gången. Nästa år är det ConExpo i Las Vegas och året därpå Bauma i München. Intermat i Paris återkommer i april 2021. En av utställarna på årets mässa var koreanska Doosan. Företaget  firar 400 000 ...

Samasz öppnar ny fabrik

Den polska maskintillverkaren Samasz har invigt en ny fabrik i polska Zabludow. Med denna moderna anläggning kommer företaget att kunna fördubbla sin produktion av lantbruksmaskiner. Samasz är specialiserade på vallmaskiner och det är Rosenqvist Maskin i Jönköping som är generalagent för fabrikatet i Sverige.

Danmark vill ha gemensamma insatser mot Afrikansk Svinpest

Esben Lunde Larsen har lagt fram förslag i EU om att bilda en internationell expertgrupp angående Afrikansk Svinpest. Han anser att sjukdomens spridning, som nu även nått Ungern, är så allvarlig att det behövs gemensamma insatser. I dag agerar varje land i egen regi. En ...

Leica Geosystems lanserar nästa generations maskinstyrningspanel

Leica Geosystems presenterar nya kontrollpanelen Leica MCP80. Den är utvecklad för att användas till alla maskinstyrningsapplikationer i Leicas iCON-serie, en robust one-for-all-lösning. Den är trådlös och utrustad med både multitouchskärm och fysiska knappar, för att passa såväl alla maskinförare som maskintyper. – Tack vare den ...

Dieselförsäljningen fortsatt upp under mars månad

Försäljningen av bensin sjönk under mars månad, medan försäljningen av diesel steg svagt. Totalt sett sjönk förbrukningen något medan den är upp ackumulerat över året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Den ackumulerade försäljningen av bensin t.o.m. mars uppgick till 669 400 m3, vilket är en ...

Svenska bönder alltmer positiva till framtiden

Framtidstron ökar bland de svenska bönderna. Det visar en färsk undersökning av Ipsos som görs bland LRFs medlemmar. Drygt sex av tio företagare inom det gröna näringslivet ser ljust på framtiden kring att leva och driva företag på landsbygden. Ipsos gör på LRFs uppdrag en ...

Claas ska nå 10 % i Sverige

Swedish Agro Machinery och CLAAS satsar tillsammans för att sälja fler CLAAS traktorer på den svenska marknaden. Den här veckan har alla Swedish Agro Machinerys säljare varit på Tractor Camp på Borgeby för att stärka den svenska försäljningen av CLAAS traktorer. – Vi är helt ...

Hushållningssällskapet hyllar elevers entreprenörskap vid naturbruksgymnasierna

Hushållningssällskapet går från och med 2018 in som medfinansiär i Ung Ullbagge-stipendiet. Ung-Ullbaggen är ett pris som skapats av Naturbruksskolornas förening, NF, som tidigare erhållit Landsbygdsnätverkets Ullbagge-pris. Ung-Ullbaggen delas ut årligen vid Rikskonferens Naturbruk. Priset går till läsårets mest företagsamma naturbrukselever. Det är bra att ...

Tillväxtvågen planar ut

Den globala konjunkturen stärks ytterligare i år och bakom utvecklingen ligger främst en stark industriproduktion och fortsatt återhämtning i investeringarna. Framför allt ökar investeringarna snabbt i Europa där det finns ett uppdämt behov av att öka produktionskapaciteteten. Det mesta talar för att 2018 blir ännu ...

Naturvård på hyggen

Hyggen på skogsmark som tidigare varit ängsmark har fler växt- och fjärilsarter än hyggen med skogsbakgrund. Genom att ta hänsyn till hyggets ekologiska minne från tiden som ängs- eller betesmark, skulle skogsbruket kunna nå längre i sitt naturvårdsarbete. Det framgår av en studie som Skogssällskapet ...

Vervaet köper 50% av sin brittiska importör

Det är brittiska J Riley Beet Harvesters, grundat år 1994, som få nya ägare till hälften. Det familjeägda företaget har ingen i nästa generation som vill överta driften. Företaget har samarbetet med nederländska Vervaet i över 25 år varför förändringen i ägarkonstellation är naturlig. Vervaet ...