Monthly Archives: januari 2019

85 ton lök per hektar

Så stor blev snittskörden hos den danska lantbrukaren Henrik Petersen på Fyn i fjol och därmed utsågs han till Årets Bästa lökodlare i Danmark. Det skriver Effektivt Landbrug och meddelar samtidigt att Henrik Petersen odlat lök i 25 år. Han berättar att löken fick en ...

Vildsvinsstaketet på G

I måndags drog danskarna igång med bygget av ett vildsvinsstaket på gränsen mellan Nordtyskland och Jylland. Det nästan 7 mil långa staketet byggs i etapper. De områden som anses viktigast ska vara klara redan i mars och därefter fortsätter arbetet på mindre prioriterade områden. Det ...

Prisuppgång på griskött

Priset på griskött stiger just nu i Nederländerna medan det ligger stilla i Tyskland och många andra länder i Europa. Bakgrunden är att det är färre grisar till slakt just nu i Nederländerna medan utbud och efterfråga är i balans i större delen av Europa. ...

Final i entreprenörstävlingen Swedbank rivstart

För andra året i rad arrangeras entreprenörstävlingen Swedbank rivstart. 1 823 företagare anmälde sig till tävlingen och nu är tio finalister utsedda. Den 7 februari får de möta juryn som ska fördela totalt 2,5 miljoner kronor mellan dem. I juryn igår bland annat Pär Svärdson, grundare ...

Stor slakteriskandal avslöjad i Polen

I ett slakteri i Polen slaktas kor som är så sjuka att de inte kan stå på benen. Därefter märks köttet som säkert för människor att konsumera, skriver SVT Nyheter. Den polska tv-kanalen TVN24 har smygfilmat hanteringen som väckt intensiv debatt. Reportern hävdar att han ...

Kina – jokern i svinproduktionen just nu

Hur det går för europeisk grisproduktion den närmsta tiden beror mycket på Kina. I Kina har man stora problem med Afrikansk Svinpest och gårdar stänger. Ett annat problem är ökade miljökrav som även det medfört att grisproduktion lagts ner i vissa områden. Samtidigt ökar efterfrågan ...

Exaktare växtodling

Den första delen av ett nytt driftsledningsverktyg släpps av Datalogisk under våren. Det är en modul som ger möjlighet att spara både arbetstid och kostnader vid fältarbete. På sikt kommer verktyget också kunna användas för strategisk planering för gårdens utveckling. Näsgård OPTIMIZER* kan användas i ...

100 ton larver till foder

Europas första kommersiella anläggning för produktion av foderprotein av insektslarver byggs nu i danska Horsens. Inom de närmsta åren ska anläggningen producera 100 ton insektslarver per år. Dessa ska konkurrera med fiskmjöl som proteinråvara. Att konkurrera med soja går inte med dagens sojapriser, men planen ...

Ökad aktivitet på gödselmarknaden

Efter flera månader av återhållsamhet rapporteras det nu om ökad efterfrågan på gödsel i Sverige. Det innebär att priserna på gödsel i Sverige stiger. Många återförsäljare av gödsel har haft ordentligt med vara i lager och inte påverkats så mycket av prishöjningarna under hösten 2018 ...

Allt fler laddbara fordon i Sverige

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som ...

Giant minilastare växer i norr

Giant minilastare utökar återförsäljarnätverket med S-O Larssons Maskin AB i Umeå. Efterfrågan på Giant minilastare ökar ständigt och till följd av detta växer återförsäljarnätet. S-O Larsson säljer och servar från Västernorrland och norrut. Företaget är stationerat i Hössjö, strax utanför Umeå. Br Holst Sörensen kommenterar ...

För få viktiga lövträd i vartannat älgområde

I mer än hälften av landets 144 älgförvaltningsområden finns för lite rönn, asp, sälg och ek i ungskogen. Det visar den första uppföljning som Skogsstyrelsen gjort av de nya mål som tagits fram i älgförvaltningen. Därmed minskar mångfalden i skogen och risken för betesskador ökar. ...

Rätt tidpunkt för flytgödsel till vårsäd

Det är enklare att finna en dag då det är goda förhållanden för flytgödselspridning än för sådd av vårsäd. Därmed är det många lantbrukare som sprider flytgödsel ganska långt innan den slutliga jordbearbetningen och sådden. Men danska försök har visat att effekten av flytgödseln blir ...

Vaccinering minskar inte antibiotikaförbrukningen

En ny studie från Danmark visar att antibiotikaförbrukningen inte minskar genom att vaccinera smågrisar mot de vanligaste sjukdomarna. Bakgrunden med undersökningen var att se om vaccination kunde vara en väg att gå för att ytterligare minska förbrukningen av antibiotika i svinproduktionen, men så är alltså ...

Marknaden står emot rapporter

Trots att världens spannmålsproduktion skrivs upp och lagren ökar stiger priset på spannmål i världen. Därmed gör marknadsbedömare den analysen att priserna inte kommer att falla i och efter skörd 2019.

Brist på ekologiskt griskött

Om inte betydligt fler gårdar ställer om till ekologisk grisproduktion blir det stor brist på ekologiskt griskött redan år 2020. Bristen tros bli runt 1,5 miljoner ton i Europa år 2020. Intresset för att ställa om har minskat senare tid då priserna fallit en del ...

Lugn vecka på spannmålsbörserna

Det har varit stillsamt på de internationella spannmålsbörserna denna veckan med stabila priser med undantag för maltkorn som fallit lite i pris. När börserna stängde hade vete gått upp med 0,4 procent på Chicago medan majs gick ner lika mycket och soja gick upp med ...

De övar för att klara Afrikansk Svinpest

I Danmark pågår från och med i morgon och fyra dagar framåt en övning för att hantera ett eventuellt utbrott av Afrikansk Svinpest i landet. Det är Danmarks motsvarighet till svenska Jordbruksverket, Landbrug och Fødevare, som håller i övningen. Myndigheter och andra berörda företag och ...

Starkt resultat och fortsatt god tillväxt

Landshypotek Bank visar ett starkt resultat för 2018. Banken fortsätter att växa både i kundantal och i volym. Den nya affären med bolån till hus märks allt tydligare i resultatet. Landshypotek Bank  fortsätter sin utvecklingsresa mot att bli en bredare bank för allt fler och ...