Monthly Archives: februari 2021

Spannmålspriserna fortsätter uppåt

Även denna vecka fortsatte prisuppgången för spannmål, om än svagt. Raps däremot tog ett rejält skutt uppåt och ligger nu på rekordpris. Förändringarna på börserna totalt under veckan blev att vete gick upp med 0,7 procent på Chicago medan majs gick upp med 1,1 procent ...

Svårare spåra ASF

De nya varianter av afrikansk svinpest som nu drabbar Kina ser ut att ha ett mildare sjukdomsförlopp samtidigt som smittan är svårare att spåra. Det skriver Effektivt Landbrug fredag. Totalt handlar det om 22 nya mutationer av viruset som påträffats varav endast 2 är lika ...

SLU undersöker orsak till klövexem hos mjölkkor

Klövsjukdomen digital dermatit (DD) är ett smittsamt eksem som framförallt drabbar mjölkkor vilket ger hälta, minskad mjölkproduktion och kostnad för behandling av sjukdomen samt kan orsaka för tidig utslagning. Cirka 50% av svenska mjölkkobesättningar har haft något registrerat fall i samband med klövvård. Orsaken till ...

Innovativ bekämpning av potatisbladmögel och gråmögel på jordgubbar

Växtsjukdomar orsakade av svamp- och oomycetepatogener (algsvampar) kan ha en förödande effekt på avkastning för tex potatis, tomat och jordgubbar.  Idag bekämpas dessa sjukdomar med intensiv besprutning som kostar mycket pengar och är miljöfarlig samtidigt som vissa patogener/sjukdomsframkallande ämnen blivit resistenta mot bekämpningen. Flera av ...

Arrendepriserna för åkermark varierar stort mellan norra och södra Sverige

Att det är stora skillnader på arrendepriser visar en undersökning som Jordbruksverket genomfört. Arrendepriserna per hektar åkermark varierade i Sverige och var förra året mellan 285 kronor i Övre Norrland och 4 395 kronor i Götalands södra slättbygder. Genomsnittspriset för att arrendera en hektar jordbruksmark ...

Priset på raps fortsätter uppåt

Rapspriset är just nu inne i sin största uppgång på mycket mycket länge. Efter ett prisfall i januari har det gått från 423:75 euro per ton till 484 euro per ton på Matif i Paris. Nuvarande pris motsvarar således 4:87 svenska kronor per kg. Det ...

Kronfågel minskar utsläpp med 85 procent

Kronfågel vill göra gott för planeten och minska utsläppen i hela värdekedjan. Därför är vi oerhört glada över att ha minskat vår transportpåverkan med 85 procent sedan skiftet till förnybart och fossilfritt bränsle för både in- och distributionstransporter* som gör att vi sparar 3300 ton ...

Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt riktning. Enskilda lantbrukare ska inte pressas att sälja ...

Case IH ska med på Borgeby Fältdagar

Case IH är en av de utställare som just i dag planerar att vara med på Borgeby Fältdagar. Det berättar Martin Jörgensen på CNH Danmark. Däremot ska Lantmännen Maskin inte vara med på Borgeby Fältdagar i år och därmed tappar mässan en stor utställare. Men ...

Uppdaterad potatisupptagare

Grimme presenterade sin bogserade tvåradiga potatisupptagare med tank, EVO 280 år 2018 och nu är det dags för en rejäl uppgradering av maskinen. Till säsongen 2021 får den en stor tank, 6 ton,  som kan lasta av under arbete, något som ökar kapaciteten med upp ...

Tyskt grispris stiger igen

För andra veckan i sträck stiger nu det tyska slaktsvinspriset. Den här gången är ökningen 9 cent och nytt pris därmed 1:30 euro per kg. Det går således bättre och bättre för tysk grisproduktion men steget är fortfarande långt till den tyska toppnoteringen år 2019 ...

Säljstart för prisvärd pickup

När andra pickupmärken skär ner, pausar eller helt lägger ner verksamheten, ger Isuzu Sverige full gas och expanderar kraftigt. Intresset för att vara med på resan är stort och när nya Isuzu D-Max lanseras i slutet av februari blir det också premiär för märket hos ...

Agco öppnar kontor i Sverige

Agco har för avsikt att överta all den personal som i dag är anställda av Lantmännen Maskin och som arbetar med Massey Ferguson. Ett nytt kontor för Agco ska öppnas i Sverige men i dagsläget är det inte beslutat var detta ska ligga. Därifrån ska ...

Redskapsagenturerna fortsätter med MF

När Massey Ferguson och Lantmännen Maskin skiljs åt den 1 april i år finns det fortfarande ett stort lager av maskiner från McHale, Elho, Sampo och Bednar i bolaget MF Import som Agco övertar då. – Dessa maskiner kommer att fortsätta säljas ut via de ...

264 miljoner euro till Arlabönderna

På Arlas representantskapsmöte röstade ledamöterna på onsdagen ja till styrelsens förslag om en efterlikvid på 17,6 öre per kilo mjölk till alla Arlabönder. Det betyder att 264 miljoner euro går till Arlas ägare, mjölkbönderna, som efterlikvid, ränta och individuell konsolidering. Tack vare kooperativets starka finanser ...

Fler lantbrukare vill anställa

Underhåll av maskiner och byggnader samt att investera i verksamheten. Det är vad den stora andelen lantbrukare svarar att de i första hand skulle använda överskottet till om de hade förbättrad lönsamhet. Intresset för att anställa, särskilt bland större lantbrukare, har ökat kraftigt och är ...

MF lämnar Lantmännen Maskin

Efter några års stiltje är det nu dags för en ny större förändring inom lantbruksmaskinbranschen. Den här gången handlar det om Massey Ferguson. I stället för att Lantmännen Maskin är generalagent ska de privata återförsäljarna för Massey Ferguson traktorer, tröskor och maskiner köpa dessa direkt ...

Priserna fortsätter att stiga

Det är flera faktorer som fortsätter att påverka priserna uppåt. Priset på råolja har stigit och ligger nu på en nivå en bra bit över vad som gällde före pandemin. Anpassad produktion är den största anledningen till det men även det att förbrukningen ökat sedan ...

Fortsatt positivt för spannmålen

I måndags meddelades det att höstgrödorna inom EU ser ut att klarat sig fint efter den period med kallt väder som passerat senaste månaden. Det finns några områden i bland annat Tyskland, Frankrike och Ungern med skador men totalt sett ser det bra ut för ...