Monthly Archives: november 2021

Mjölkproduktionen faller – priset stiger

Trots kraftigt stigande priser på mjölk i världen faller produktionen. Det visar nya siffror från den danska Mejeriföreningen. Detta stämmer inte alls med historien då mjölkproduktionen i världen i stort sett alltid tidigare ökat någon månad efter en större prisuppgång. Nu tror man att det ...

Ny ramp på sprutan

  Kverneland iXtrack T4-sprutan med en tankkapacitet på upp till 4 600 liter, i kombination med den vertikalt fällbara HC-sprutrampen, är särskilt utvecklad för grönsaksodlare och lantbrukare med höga krav på flexibel arbetsbredd för att göra sprutningen enklare. iXtrack T4 med HC-ramp kommer att presenteras ...

Trots orosmoln ser skogsägarna ljust på skogen som inkomstkälla

Trots att fastighetspriserna ökat i stora delar av landet tror sju av tio skogsägare att de kommer fortsätta uppåt. Samtidigt finns en växande oro för hur klimatet och äganderätten kommer påverka skogsägandet. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. Drygt hälften av ...

TV
Bygga för dikor

För att komma i kontakt med lantbrukare som står i begrepp att bygga nya stallar arrangerar HIR Skåne med jämna mellanrum kurser på temat finansierade av Greppa näringen, och i veckan bjöd man in på temat ”bygga för dikor”. Intresset för träffen var stort och ...

Innovationspriser till Elmia

Elmia Lantbruk Innovation Award är den prestigefyllda utmärkelsen som lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla det svenska lantbruket. Nu kan du skicka in ditt bidrag för 2022 ...

Nya bestämmelser för läkemedel för djur

Den 28 januari 2022 börjar EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel att gälla. Vissa bestämmelser som tidigare funnits i Läkemedelsverkets föreskrifter motsvaras nu av bestämmelser i förordningen. Idag publiceras de första i en rad uppdaterade föreskrifter som har anpassats till det nya regelverket. Ändrat regelverk för förskrivning ...

Ännu högre mjölkpris 2022

Under hösten har priset på mjölk stigit rejält och nu räknar analytiker med att priset stiger ytterligare under nästa år. Danska Seges gör bedömningen att mjölkpriset 2022 blir cirka 40 öre högre per kg jämfört med i år. En efterfråga som är större än utbudet ...

Nästa år stiger livsmedelspriserna

Priset på livsmedel har redan stigit i butik under året men inte så mycket som de kanske borde med tanke på hur råvarorna rusat iväg Men till början av nästa år kommer konsumenterna att få känna av kraftigt ökande priser. Den prognosen gör Livsmedelsföretagen. I ...

Inga regler – ingen vätgas

Den nationella vätgasstrategin är nu överlämnad till Regeringskansliet. Det är av yttersta vikt att regeringen omedelbart omsätter strategin i konkreta åtgärder. Vätgas är en miljövänlig men explosiv gas, men med rätt hantering kan säkerheten upprätthållas. Utan säkerhetsregler kommer klimatomställningen att bromsas. Runt om i Sverige ...

TV
Bevattningar till nästa säsong

Det finns en del maskintillverkare som har problem med långa leveranstider till följd av materialbrist. För ett tag sedan kom uppgifter om att en tillverkare av bevattningsmaskiner tvingas tacka nej till orders för leveranser hela 2022. Men det gäller inte alla. Klicka här för att ...

Sverige använder minst antibiotika i EU – för elfte året i rad

Sveriges bönder är fortsatt EU-bäst på god djurhållning. För elfte året i rad visar Europeiska läkemedelsmyndighetens rapport att Sverige använder minst antibiotika i EU där den totala användningen har minskat med cirka 10 procent på två år. – De stora jordbruksländerna har tagit efter den ...

TV
Priset för gödning på fortsatt höga nivåer

Gödningspriserna har fortsatt uppåt. Ett knivigt läge för dem som väntat med att köpa gödning. Just nu är handeln avvaktande i hela Europa och det är bara tre månader kvar till lovlig spridning.

Nya gödselstrategier

Med tanke på den kraftiga prisökning vi i dag sett på gödsel finns det anledning för växtodlare att anamma en ny taktik framöver. Ha alltid minst 50 procent av ett års gödselförbrukning hemma på gården. Uppmaningen kommer från Ole Schou på danska VKST. Han tror ...

På spåret utan zink

Sommaren 2022 blir det förbjudet att blanda zink i smågrisfodret för att på så sätt förhindra smågrisdiarré. Det är ett EU beslut som branschen varit insatt i under flera år nu. Enligt uppgift från många foderfirmor är de flesta lantbrukare redan klara över hur de ...

Kompakt maskin med låg tyngdpunkt

Beteckningen LP står hos Weidemann för Low Position. Den har en lång tradition inom företaget och innebär att hjullastaren är lägre och får en lägre tyngdpunkt, egenskaper som för det första gör att man kan passera genomfarter på under 2 meters höjd, helt utan att ...

TV
Avel av minkar åter tillåtet till 2022

Avelsförbudet har hävts för minkar till 2022 och detta innebär att minkproducenterna får börja föda upp minkar som vanligt. Parningen startar första veckan i mars nästa år vilket är ljuset i tunneln efter ett tufft 2021.

Nyttiga lärdomar för vallvinnare

Den 25 oktober samlades deltagarna i projektet ”Mer för mjölken” på Höga kusten hotellet för att ta del av analyserna från årets skörd, samt få reda på vilka två företagare som skulle koras till vinnare i valltävlingen. De två som delat med sig mest av ...