Monthly Archives: februari 2022

Lantmännen öppnar handeln igen

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina och den osäkerhet detta resulterat i, stoppade Lantmännen handeln med fysisk spannmål till fasta priser under torsdagen och fredagen i förra veckan. Prisrörligheten på de finansiella spannmålsmarknaderna var extremt stor torsdag och fredag förra veckan. Idag måndag öppnade ...

Säljstopp för gödsel

Yara införde säljstopp för gödsel under förra veckan och väntar nu på att priser och valutor ska stabiliseras. I Sverige har Yara en marknadsandel på cirka 60 procent och enligt uppgift är kvantiteten säkrad för den svenska marknaden till 2022. Vad priset blir på de ...

Med hytten med i lyftet

Den nya Fendt Cargo T740 teleskoplastaren har en lyfthöjd på 7,70 m och en lyftkapacitet på 4 t i klassen 6 till 8 m arbetshöjd. Med denna kompakta modell går Fendt framåt med volymsegmentet som upptar mer än 80 procent av den europeiska marknaden för ...

Fendt upphör med bogserade sprutor

Så sent som i fjol presenterade Fendt nyheter inom bogserade växtskyddssprutor men nu ska fabrikatet inom Agco upphöra med all produktion av växtskyddssprutor, förutom de självgående modellerna. Bakgrunden är att Agcos bedömning är att lantbruket i Europa går mot en kraftig reduktion av användande av ...

Ökad lönsamhet i mjölkproduktionen

Resultaten mellan mjölkproducenterna varierar stort. Oavsett priset på mjölk och insatsvaror finns det de som går med vinst, de som går plus minus noll och de som förlorar pengar. Så har det varit i alla tider och så även i dag. Mjölkproducenter med bundet elpris, ...

Vete över 3 kronor per kg igen

Det har varit en dramatisk vecka på spannmålsbörserna med mycket stora prisrörelser. Som framgår av vidstående diagram föll priset på exempel vete på Matif  kraftigt i slutet av veckan men slutade ändå på plus 5,1 procent vad gäller veckans förändring. Vete på Matif har därmed ...

Dyrare växtskyddsmedel att vänta

Så här långt har inte priserna på växtskyddsmedel höjts i samma takt som för gödsel, el och diesel, men nu kan det bli ändring på det. Den tyska kemijätten BASF aviserar nu betydande prishöjningar för växtskyddsmedel de kommande månaderna till följd av framförallt ökade energipriserna. ...

Dags att gödsla rapsen

Kalendern närmar sig första mars och det börjar på sina håll bli dags att fundera på gödsling av höstraps. Rapsen ser på många platser bra ut trots väldigt mycket väta under den senare delen av vintern. Bakslag kan naturligtvis fortfarande komma, men vi kan ändå ...

Framgång för Axfoods hållbarhetsarbete under 2021

  I samband med att Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2021 publiceras summeras även förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Fortsatt minskat matsvinn, mindre utsläpp från egen verksamhet och att koncernens samtliga 262 lastbilar numera kan köras fossilfritt är exempel på viktiga framsteg under förra året. – Genvägarna ...

Kohler klara för HVO

Det är full fart för Kohler Engines och dess engagemang för att minska miljöpåverkan från dess motorer. Företaget godkände nyligen användningen av EN15940-kompatibla vätebehandlade vegetabiliska oljor, eller HVO, för alla sina dieselmotorer – antingen rena eller som en blandning med konventionell diesel. Godkännandet kom efter ...

TV
En miljon i omsättning genom mikroskalig odling

I gårdagens program besökte vi Vegostan urban farming i Malmö, stadsodlingsföretaget som ska bevisa att det går att driva hållbar och lönsam primärproduktion i stadsmiljö. Satsningen är också något av ett forskningsprojekt, där målet är att ta fram en modell som framtida stadsodlare ska kunna ...

Spannmålspriset på väg rakt upp

Rysslands angrepp på Ukraina har fått priset på spannmål att stiga markant. Ryssland och Ukraina är stora exportörer av spannmål och nu räknar marknaden med en bristsituation. De svenska spannmålspriserna dras även med upp ytterligare av en försvagad svensk krona. I dag kostar en euro ...

Mindre protein i fodret ger mindre diarré

Det forskas nu på finalen hur avvänjning av smågrisar ska gå till utan zink i fodret. I ett försök från danska Seges har det visat sig att risken för smågrisdiarré kan minska genom att ha mindre mängd protein i fodret. Detta foder med mindre mängd ...

Ökat mjölkpris de kommande månaderna

Priset på mejeriprodukter kommer att fortsätta stiga de kommande månaderna. Bakgrunden är att produktionen av mjölk understiger konsumtionen. Produktionen av mjölk har under de senaste tolv månaderna minskat med 0,9 procent i världen medan konsumtionen ökar med 1 till 2 procent per år. I takt ...

TV
Växande grönsaksodling i staden

Stadsbruk har blivit ett populärt koncept under de senaste åren där flera städer gjort satsningar för att få igång grönsaksodlingar på tidigare outnyttjade ytor. Fördelarna med livsmedelsproduktion inne i städerna är många, men att få lönsamhet i ett så pass småskaligt trädgårdsodlingsföretag är inte det ...

Litet intresse för minkskinn

Pälsauktionen vid Copenhagen Fur i går kunde inte varit vid ett sämre datum. Corona i Kina och krig mellan Ryssland och Ukraina gjorde att köpintresset var litet.

TV
Kriget fick spannmålspriserna att slå i taket

När Ryssland igår inledde sin militära invasion av Ukraina dök index på börserna runt om i världen. Råvarubörserna reagerade dock på motsatt sätt och när det kommer till spannmålspriserna steg priserna kraftigt.

Utbyggnad av grisproduktionen i Ungern

Det danska börsnoterade lantbruksföretaget First Farms bygger ut sin grisproduktion i Ungern. I dag har bolaget 2 500 suggor som producerar 87 000 smågrisar per år på två olika anläggningar i landet. Nu startar bygget av två anläggningar till som tillsammans ska ha 4 000 ...