Monthly Archives: maj 2023

Danska skattepengar återuppbygger lantbruket i Ukraina

En dansk investeringsfond har godkänt två lån för återuppbyggnaden av Ukrainas jordbruk och livsmedelsförsörjning. Genom en investeringsfond kommer Danmark att bidra till återuppbyggnaden av Ukraina. Det säger näringsminister Morten Bødskov (S) innan regeringen i fredags lanserade “Ukrainas investeringsforum”, som ska skapa samarbete mellan danska och ...

Majs rusar på Chicagobörsen

Priset på majs steg med 8,9 procent under veckan på börsen i Chicago, samtidigt steg vete med 1,8 procent och soja gick upp i pris med 2,3 procent. Det innebär att majs fortsatt ligger högre än vete i pris, något som är ovanligt, och som ...

Arla bygger mjölkgård i Nigeria

Arla har öppnat sin första gård utanför Europa i Nigeria, ett land som förväntas bli ett av världens mest befolkade länder. Öppningen av gården markerar Arlas starka engagemang i Nigeria. Genom utbildning av lokala mjölkproducenter och kunskapsdelning inom sektorn strävar man efter att främja mejeriproduktionen ...

Tyska lantbrukare är kritiska till frihandel med Ukaina

I torsdags beslutade Europeiska rådet att förlänga frihandeln mellan EU och Ukraina. Lantbrukare kan förvänta sig ökad prispress på sina produkter. Till slutet av juni 2024 gäller förordningen om handelsliberalisering, som möjliggör att Ukraina kan suspendera alla tullar, kvoter och handelsskyddsåtgärder för sina importvaror till ...

Grödor ödeläggs i Kansas

Jordbrukare i delstaten Kansas i USA ger nu upp sina grödor efter perioder av torka och frostskador. På vissa platser sprutas vetefälten medvetet ner, och jordbrukarna kräver försäkringsersättningar i större utsträckning än vanligt, eftersom de inte tror att spannmålen är värd att skörda. Detta rapporterar ...

TV
AFS på tillbakagång i Europa. Färre vildsvin insjuknar

Antalet utbrott av afrikansk svinpest i Europa minskade rejält under 2022 jämfört med föregående år. Det gäller både hos vildsvin och hos tamsvin. Totalt sett såg vi en minskning med 79 procent mellan år 2022 och 2021 hos de europeiska tamsvinen. Klicka här för att ...

Råvarorna går inte lantbrukarnas väg

Priset på råolja har gått upp medan priset på vete har fallit denna veckan. För växtodlingsgårdar är det inte de optimala nyheterna. Råoljan har under veckan letat sig upp till 77 dollar per fat när många analytiker trodde den skulle falla ner under 70 dollar ...

Priset på slaktgrisar stiger i Sverige

KLS ökar betalningen för slaktgrisar nästa vecka. Priset höjs med 30 öre per kg. Även priset på smågrisar stiger och nyligen ökade KLS betalningen för nötköttet. Även om marknaden är väldigt rörlig, främst beroende på konsumenternas förflyttningar mellan olika produkter, så är det svenska väldigt ...

Flera fördelar att så vårkorn tätt och med hög densitet

Genom att så med mindre radavstånd och med en högre utsädesmängd kan man minska ogrästrycket och öka skörden i ekologisk produktion. Det visar en delrapport från en studie av David Hansson och Sven-Erik Svensson vid Institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp. Skörden ...

Bra bestånd och normala kväveupptag trots dåligt med regn

Kväveupptaget i de flesta höstvetefält har tagit ytterligare ett ordentligt kliv uppåt. I söder och väst är nu de flesta fälten i minst DC 37, flaggbladet just synligt, och Östergötland, Södermanland, Närke och Mälardalen är inte långt efter. Har man inte redan sett över behovet ...

Hans Ramel och Viktoria Östlund invalda i LRFs riksförbundsstyrelse

LRFs riksförbundsstämma som ägde rum 23-24 maj beslutade att välja in skåningarna Hans Ramel och Viktoria Östlund till nya ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse. Hans Ramel är 45 år och ordförande i LRF Skåne sedan fem år. Hans bor på Övedskloster i Lunds kommun där han ...

TV
Södra vårbruket i mål när det norra startar

Förutsättningarna för goda skördar skiljer sig i år stort över landet. Lagom till att vårsådden tittat upp i södra Sverige efter ett sent vårbruk har det just startat i de norra delarna. Det framgår av Hushållningssällskapets nya fältrapport.

Ett steg närmre autonoma traktorer i fält

Det finns i dag ett antal tillverkare av självkörande traktorer för lantbruket, men ingen som kan använda dem inom EU. Anledningen är regelverket som inte är anpassat för tekniken och som medför att en autonom lantbruksmaskin ska arbeta inom ett inhägnat område. De fältrobotar som ...

TV
900 kor med karusell

900 Jersey i en karusell. Søren Madsen på danska Själland satsar för fullt och bygger nytt för sina kor i en period då mjölkpriset faller.

Ökad risk för resistens utan zink

Utan medicinsk zink i smågrisfoder ökar nu risken för resistens. Bakgrunden är att smågrisproducenter tvingas använda mer medicin för att undvika diarré i samband med avvänjning. Som vi rapporterade om tidigare i maj har medicinförbrukningen ökat i smågrisbesättningar sedan zink förbjöds inom EU förra sommaren. ...

Fastighetsskatt försvårar solcellsutbyggnad på dansk åkermark

I Danmark betalar lantbrukare fastighetsskatt på åkermark och ekonomibyggnader på lantbruk. Detta ställer nu till bekymmer när lantbrukare vill byggas solceller på åkermark då skattesatsen förändras beroende på vad marken används till. Särskilt svårt blir det på åkermarker där solceller kombineras med odling eller betesdrift. ...

Agrometer satsar på den svenska marknaden

Agrometers lösning består av en SDS 8000 självgående spridare med 36 meters slangbom och en APV pumpvagn. Med nästan tio års erfarenhet av att leverera till den svenska marknaden är Agrometer redo att möta både framsynta lantbrukare och maskinstationer när de i år ställer ut ...

TV
Åtta år med Seed Eye

Seed Eye från Väderstad har funnits i åtta år. Det är en teknik som beräknar antalet frön i stället för antalet kg. På så vis kan rätt plantantal erhållas per kvadratmeter, något som är viktigt för en maximal skörd. Klicka här för att komma till ...