Monthly Archives: juni 2023

Debatt: Med mejeriprodukterna som ett vapen

Dagligvaruhandeln gör nu stora nummer av hur mycket de kan sänka sina priser på livsmedel. Det basuneras ut i reklamen från ICA och alla de andra stora företagen inom dagligvaruhandeln följer med. Det var inte länge sedan de blev kallade till finansministern för att förklara ...

TV
Låga grundvattennivåer och risk för vattenbrist

I slutet av sommaren kan det bli vattenbrist på sina håll i Sverige. De torra varma förhållandena under maj och juni gör att det är stor risk för låga nivåer av grundvatten i små magasin under slutet av sommaren, vilket kan leda till brist på ...

Oförändrat mjölkpris för Arlabönder

Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla är oförändrat i juli, både för konventionell och ekologisk mjölk. Svenska Arlabönder påverkas dock positivt av en valutaeffekt och priset höjs därför med 5,4 öre per kilo mjölk.   Mjölkpriset till Arlabönderna ligger kvar på ...

Gödsla för höjd beredskap

Myndigheter och näringsliv pekar på Sveriges unika möjligheter att etablera industriell produktion av fossilfri och hållbar mineralgödsel. Sådan produktion skulle möjliggöra livsmedelssektorns klimatomställning och avsevärt stärka svensk beredskap. Lasntmännen har visat att det är möjligt De ambitiösa målen för framtidens jordbruk siktar på ökad produktivitet ...

TV
Räntan urholkar lantbrukarnas resultat

I går höjde Riksbanken styrräntan med 0,25 procent till 3,75 procent. Prognosen är ytterligare höjningar senare i år och för lantbrukets del börjar nu räntebördan bli påtaglig för många och det kan bli kreditförluster för finansinstituten.

5,4 miljarder har betalats ut i elstöd till företag i söder

Från den 30 maj till den 30 juni har Skatteverket betalat ut 5,4 miljarder kronor i elstöd till cirka 39 000 företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4. Skatteverket uppskattar att ytterligare cirka 180 000 företag kan komma att ansöka om elstöd innan den ...

Långvarigt arbete mot antibiotikaresistens fortsätter att ge resultat

Försäljningen av antibiotika för användning till djur i Sverige är stabilt låg sedan många år, och under 2022 har resistensen bland bakterier från djur generellt sett varit på en låg nivå. Det framkommer i rapporten Swedres-Svarm 2022, som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten publicerar ...

Årets Vallmästare finns i Varberg

Årets Vallmästare är i år den  ekologiska gården Olas i Valinge utanför Varberg Gården drivs av familjen Lagerstedt. Gården har 180 årskor med en imponerande avkastning på 12 800 kilo ECM. Den klöverrika vallen skördas fyra gånger. Med en ny vallfröblandning som är anpassad för gården ...

Roterande järn räddar grisar

Genom att montera en böjd järnstång på en roterande platta i golvet i grisningsboxen förhindras suggor att plötsligt vända sig från magen till sidoläge och därmed riskera klämma ihjäl smågrisar. Det är företaget Wellfair Pen som tagit fram utrustningen med ett grovt rundjärn som är ...

Kronfågels klimatmål godkända

Under gårdagen blev det officiellt att Scandi Standard, ägare till Kronfågel, fått sina klimatmål godkända av Science Based Targets initative. För Kronfågel är det ett kvitto på att den gröna klimatomställningen i den egna produktionen och värdekedjan är fortsatt högt prioriterad. Scandi Standard är ett ...

Ny tvåstegs GT Bunning fastgödselspridare

Tvåstegs modell ST-230 HBD från Bunning lastar 23 kubikmeter och är utrustad med 30 tons hjulaxel med däck VF 710/ 70 R42 samt 21 tons fjädrat drag. Fastgödselspridaren är specialbyggd med förstärkningar ”narrow building”, vilket innebär att transportbredden minskar. Hela konstruktionen är helsvetsad och blästrad, ...

Regn i USA sänkte spannmålspriserna

Spannmålspriserna i Europa och USA fortsatte att falla på onsdagen. Bakgrunden är den ihållande nederbörden i det amerikanska majsbältet. Regnet utlöste ytterligare massiv försäljning på terminsmarknaderna. På grund av regnet i majsbältet som bekräftades denna veckan och den annalkande skörden i Europa börjar nu priserna ...

Minskad produktion från den ekologiska djurhållningen

Produktionen från den svenska ekologiska djurhållningen minskade överlag mellan 2021 och 2022, men minskningarna var i de flesta fall små. Störst var minskningen av slaktade ekologiska får och lamm, som gick ner med 7 procent mellan 2021 och 2022 och som har minskat med 28 ...

TV
Hela växtodlingen i en app

Full koll på växtodlingen är viktigt. Det gäller att ha all dokumentation för rapporter till myndigheter rätt och även viktigt att ha koll på kostnader i växtodlingen. Med en ny app från Dataväxt kan allt detta arbete underlättas.

Alger i fodret ger mindre metan från korna

På den danska forskningsgården Folum på Jylland testas nu alger i fodret, vilket ser ut att minska kornas idissling och därmed avger korna mindre mängd metan. På gården finns ett antal kor av rasen Holstein som fått opererat rör till samtliga fyra magar. Via dessa ...

TV
Världspremiär för Case IH Optum 340

Case IH har i sin serie Optum haft traktorerna 250 upp till 300, men under Borgeby Fältdagar hade man världspremiär för traktorn Optum 340 CVXDrive, där man bland annat lagt till 30 hästkrafter.

Så gödslar lantbrukarna

Nu har SCB publicerat den stora gödselmedelsundersökning som görs var tredje år. Lantbrukarnas svar präglas av höga priser på kväve under 2022. Andra intressanta fakta som Greppa Näringen rapporterat om i sitt nyhetsbrev är att allt mer stallgödsel rötas till biogas och ökningen av släpslangspridning ...

Räntan höjs med 0,25 %

Riksbanken gjorde ytterligare en höjning av räntan i dag. Höjningen blev som många väntat 0,25 procent och landar då på 3,75 procent. För lantbrukets del börjar det bli en mycket stor börda. Det svenska lantbruket har en samlad skuld på cirka 400 miljarder svenska kronor ...

Mjukvarulösningen KlövKoll revolutionerar svensk mjölkproduktion

Agricam, en leverantör av innovativa teknologiska lösningar för lantbruket, lanserar sin senaste mjukvarulösning, KlövKoll. Det är en banbrytande app som ger lantbrukare möjlighet att ta kontroll över klövhälsoarbetet, vilket är en av de största utslagsorsakerna inom svensk och internationell mjölkproduktion. Klövhälsa är avgörande för produktiviteten ...