Monthly Archives: april 2022

TV
Hela Sverige blommar även 2022

Projektet Hela Sverige blommar ser att det i Skåne finns stort intresse för blommande trädor till pollinerare trots undantaget om tillåten odling på träda.

Mindre mängd oljeväxter i världen

Kanada kommer att minska arealen canola denna säsongen. Canola är landets motsvarighet till raps. Canada är världens största producent av canola/raps och en minskning där medför en reduktion av vegetabiliska oljor i världen.

TV
Däcken blir dyrare och svårare att få tag på

Lantbruksdäcken fortsätter att utvecklas med ny teknik och fler dimensioner. Men de blir dyrare till följd av ökande kostnader för råvaror och frakter. Samtidigt förlängs leveranstiderna just nu.

Haltande sanktioner mot Ryssland

EU och USA har varit ganska eniga vad gäller sanktioner mot Ryssland men när det kommer till energi och stål går åsikterna isär. Tyskland importerar mycket energi och stål från Ryssland och är det land som drivit frågan om sanktioner på halvfart medan andra länder ...

Smart nätverk med Pöttinger Connect

Kostnadseffektivt datautbyte blir verklighet med Pöttinger Connect som är en telemetrienhet som ger tillgång till en värld av nätverksdata. Den tar hand om funktionerna för att styra, registrera och överföra data för ISOBUS-styrda maskiner. Enkel användning och ett certifierat datagränssnitt gör denna telemetrienhet snabb och ...

Svårare anställa utländsk arbetskraft i lantbruket

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman har meddelat att regeringen ska utreda ett återinförande av arbetsmarknadsprövning vid anställning av arbetskraftsinvandrare. Gröna arbetsgivare ser detta protektionistiska tänk som djupt olyckligt eftersom en myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning riskerar slår mot yrken med lägre utbildningskrav, i branscher som har svårt att ...

Export på gång från Ukraina

För första gången på två månader lyckas nu Ukraina exportera majs. Det är ett fartyg som lastas med drygt 71 000 ton majs som lämnar en hamn i Rumänien och som lägger ut i Svarta Havet. Planen är att transportera ut flera tusen ton spannmål, ...

Landshypotek delar ut 157 miljoner

Föreningsstämman i Landshypotek beslutade igår att dela ut 157 miljoner kronor till medlemmarna, kunder som lånat till jord- och skogsbruksfastigheter hos Landshypotek Bank. Pengarna betalas ut i slutet av maj och motsvarar 8 procent i återbäring på den insats som varje medlem har i Landshypotek. ...

TV
Fler odlare satsar på raps

Det rekordhöga rapspriset gör att allt fler intresserar sig för rapsodlingen. Det märks dels i form av fler medlemmar hos Sveriges frö- och oljeväxtodlare men även genom att rapsodlare bli måltavla för produkter till odlingen som inte alltid är särskilt nödvändiga. Klicka här för att ...

Marknaden accepterar dyrare kött

Flera slakterier har i flera steg höjt priset för slaktdjur under våren utan att vara helt säkra på hur detta skulle tas emot i handelsledet och bland konsumenterna. Men det visar sig nu att det finns acceptans för dyrare kött i butik och KLS Ugglarps ...

Första N-prognosen i höstvete

Första mätningarna av markens kväveleverans för året har nu gjorts i höstvete i Sydsverige. Så här långt är kväveupptaget mycket lika förra året, både i nollrutor och i gödslat. Det är naturligtvis för tidigt att uttala sig om slutgiltigt kvävebehov för höstspannmål meddelar Yara som ...

TV
Henrik Gilstring ser ljust på framtiden

Väderstad hade rekordomsättning i fjol, 4,2 miljarder kronor. Hade det inte varit för komponentbrist skulle de kunnat producera ännu mer än vad de gör i dag. Företaget upplever en stark efterfrågan på sina maskiner i nästan hela världen och utesluter inte Sydamerika framöver. Klicka här ...

Förbättrat läge för animalieproducenter på sikt

Odlingen av soja ser ut att öka i världen och tillgången ser ut att bli god. Därmed finns det underlag på prisfall för sojan på sikt vilket ger billigare foder. Samtidigt stiger priset på mjölk och kött. I Europa ligger de flesta noteringar på gris ...

SLU ger lantbrukare råd för ökad lönsamhet

Just nu ligger lantbrukets lönsamhet högt upp i den allmänna debatten. Detta till följd av den kostnadskris som drabbat stora delar av världens jordbruk, inte bara Sverige. Hoten om minskad produktion, livsmedelsbrist och företagsnedläggning har fått politiker och andra intressenter att reagera på olika sätt. ...

Två kompakta lastare från Manitou

Två nya maskiner med lyfthöjd på över fyra meter anpassade för transport på 3,5tons trailer. Kompakta mått och låg vikt stod det på önskelistan som konstruktörerna på Manitoufabriken i franska regionen Bretagne fick sig tilldelat. De följde sina order och svarade med att leverera två ...

Axfoundation storsatsar på utvecklingscentrum för framtidens mat

Nu slår Axfoundation upp portarna till en testgård och ett praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. I Upplands Väsby strax norr om Stockholm växer Torsåker gård fram med åkrar, experimentträdgård och en nyrenoverad ladugård utrustad med fyra testkök och bageri. Ambitionen är att öka takten inom ...

TV
Rapsdagen på Verntofta Gård

Rapsdagen gick av stapeln häromdagen och det var en fullpackad dag med fältförsök och en demoodling samt en återupprepning av ettans och tvåans odlingskoncept ifrån rapsmästaren 2020.

Försäljningsrekord på Klaravik

Ett krossverk gick för 11,2 miljoner kronor på onlineauktionen Klaravik. Det är rekord. Försäljningarna över miljonen totalt sett på Klaravik fler än någonsin tidigare. Under 2021 bytte i snitt 15 maskiner över miljonen ägare varje månad. Under 2022 har siffran stigit till 21 maskiner per ...

TV
Svenska planen för CAP kritiseras

Sveriges plan för hur den gemensamma jordbrukspolitiken ska implementeras på nationell nivå lär inte accepteras i sin nuvarande form. EU-kommissionen har i ett 37 sidor långt dokument lämnat synpunkter på det svenska förslaget. I vissa fall rör det sig om behov av förtydliganden, men det ...