Monthly Archives: mars 2023

Arbetsmarknadens parter har tagit ansvar

Ett nytt tvåårigt löneavtal är klart. Det ger en sammanlagd löneökning under kommande två år på  7,4 procent. Det är en historiskt mycket snabb lönerörelse där alla är vinnare på sikt.  Kortsiktigt innebär det att både företag och deras medarbetare är förlorare. Vinnare är i ...

Debatt: I morgon bör mjölken kosta max 10 kronor litern i butik

I dag aviserade Arla ytterligare en prissänkning på mjölken, nu med 57,2 öre per kg för såväl konventionell som ekologisk mjölk. Prissänkningen var väntad då Arlas största konkurrent, nederländska Friesland Campina aviserade en prissänkning med 63 öre per kg tidigare i veckan. Arla har genomfört ...

Konkursdrabbad stallinredningstillverkare räddas

Danska Agrifarm köps upp av KJ Klimateknik. Det stod klart i dag.  Den danska tillverkaren av ventilationssystem till djurstallar ser stallinredningstillverkaren som ett viktigt komplement till nuvarande verksamhet. Ventilation i stallar har under senare tid utvecklats till kompletta stallsystem berättar företrädare för KJ Klimateknik i ...

147 000 för den dyraste tjuren

T-Rex av Backagården blev den dyraste tjuren vid årets tjurauktion av individprövade köttrastjurar vid Gunnarp i år. Den är av rasen charolias och T-Rex är förste son efter Peter North av Älmås P-120 att testas, han var själv en av de allra bästa prövningsåret 2019-20. ...

TV
Metsjö Q51

Ivarssons i Metsjö lanserar en ny modell som heter MetaQ 51. MetaQ är Skandinaviens mest sålda vagnserie baserat på omsättning och 51an är ett välkommet tillskott med många fördelar.

Mjölkpriset fortsätter att rasa

Arla sänker mjölkpriset med ytterligare 57,2 öre per kg. Nytt pris blir därmed 481,2 öre per kg. Det nya priset börjar att gälla i morgon den 1 april. Det kärva ekonomiska läget fortsätter att pressa både hushåll och företag. Mjölkpriset till Arlabönderna sänks i april ...

TV
Potentiellt kanonår för betor

Ekonomin inom betodlingen har tagit ett glädjeskutt inför kommande säsong, Efter några år med svängiga och relativt kärva marginaler kompenseras det nu av att förhandlingarna gick i lås i rätt tidpunkt i förhållande till andra grödor.

Stopp för ogräsmedel

Växtskyddsmedlet Kerb Flo 400 som används mot bland annat ogräs i frilandsodlingar och skogsplanteringar kommer inte få ett förnyat godkännande för användning i Sverige. Skälet är att användning av produkten riskerar att leda till att misstänkt cancerframkallande ämnen hamnar i grundvattnet. – Ansökan har inte ...

Ny marknadschef på Yara

Tina Vinnerborg tillträde som ny direktör för sälj och marknadsföring den 22 mars 2023. Tina har en examen i ekonomi från Lunds universitet, samt en gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen med anställningar på bland annat Nestlé, Findus, Duni och Midsona. Några exempel på positioner; kommersiell chef, ...

Spannmålen tar slut i Ukraina

Med ett relativt stort exporttempo sedan juli i fjol i kombination med kraftigt reducerade skördar är det snart slut med spannmål i lagren i Ukraina. När det gäller majs har Ukraina exporterat 17,3 miljoner ton sedan juli i fjol, då det första fraktavtalet uppkom mellan ...

Inga konstgjorda biffar i Italien

Det blir inget laboratorieproducerat kött i Italien om den italienska regeringen får bestämma. De försöker nu sätta stopp för konstgjort kött. Under veckan har den italienska regeringen godkänt ett lagförslag som sätter stopp för kött som är framställt på konstgjort vis. Bakgrunden är att de ...

Mindre lagringsförluster i lök med mekanisk ogräsbekämpning

Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling enligt preliminära resultat från Hushållningssällskapet Skåne och NIBIO,  Norsk institutt for bioøkonomi. Resultaten från fältförsök 2022 är ej är signifikant säkerställda men indikerar att lök behandlad med Ekobots robotsystem ger mindre svinn efter lagring. Detta i ...

Bioenergi från skogen räknas som förnybar

Bioenergi från skogen i form av grot och bränsleved kommer även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Det beslutades i EU-parlamentet i dag, torsdagen den 30 mars. – Det är en stor lättnad. Skogsbränslen har varit centralt för att vi ska kunna ha en i ...

Semper och Lantmännen i nytt partnerskap för ett mer hållbart jordbruk

Semper ansluter sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Tillsammans kommer företagen att skapa en mer hållbar odling av havre, vete och råg i Sverige Semper ansluter sig till Klimat & Natur inför skörd 2023. Programmet innehåller en rad åtgärder och odlingsmetoder ...

TV
Teknik som är tillgängligt i dagsläget

Ny teknik som skulle kunna skapa nytta på din gård. Så heter det seminariet som bla Agtech och Vreta kluster höll i förra veckan fokuset låg på teknik som faktiskt är tillgängligt i dagsläget och som kanske kan hjälpa lantbrukaren i sin verksamhet. Klicka här ...

Töm gödsel ofta så minskar klimatavtrycket

Genom att tömma gödsel ofta minskar metanbildningen i grisproduktionen. Det visar en ny dansk rapport. För närvarande står det danska jordbruket för 25 procent av Danmarks totala utsläpp av växthusgaser. Förutom kodioxid är de vanligaste växthusgaserna från tamdjursproduktionen metan och dikväveoxid. Runt 2,5 procent av ...

TV
Cameleon allt mer intressant som radhacka

Lyckegård som äger och producerar Cameleon System sedan två år tillbaka och jobbat en hel del med att försöka hitta än fler marknader för produkten. Lantbruket får allt större krav på sig att minska sin användning av bekämpningsmedel och där ser de hur den konventionella ...

Tufft läge för stallbyggare

Ännu ett företag inom stallbyggen har gått i konkurs i Danmark. Nu är det Skibbild Entreprise med 80 anställda som gått i konkurs. Det rapporterar danska Landbrugsavisen. I förra veckan försattes den danska stallinredningsfirman Agrifarm Construction i konkurs. Läs mer om det här. Ännu har ...

Mycket alternativt i drivmedel i fjol

Drivkraft Sverige lanserar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Här framgår bland annat att andelen biodrivmedel under år 2022 var 26,4 procent, vilket är den största siffran någonsin. Omställningsbarometern, som presenteras idag, visar att under år ...