Monthly Archives: januari 2023

Rapsen fortsatt i prisfall

Sedan pristoppen i april år 2022 då rapsen noterades över 10 svenska kronor per kg på Matif i Paris har varan i stort sett hela tiden varit i nedåtgående pristrend. Efter det har rapspriset passerat ner under flera så kallade stödnivåer enligt de tekniska prismodellerna ...

Mjölkproduktionen vänder uppåt

Under fjolåret minskade mjölkproduktionen inom EU med 0,1 procent jämfört med år 2021. Men under de sista två månaderna vände det uppåt. Det är framförallt i länder som Belgien och Polen mjölkproduktionen ser ut att öka. För november månad i fjol var ökningen av mjölk ...

Efterfrågan på vete ökar

Brasilien kommer att slå exportrekord för vete denna säsong. Normalt är det majs och soja som är stora exportprodukter från Brasilien. Men i år ser det ut att levereras 800 000 ton vete från Brasilien, betydligt mer än det senaste rekordet på 696 000 ton. ...

TV
Klimatförändringar, hållbarhet och villkor för försäkringar och lån

EU:s taxonomiförordning kommer påverka kraven på företags hållbarhetstransparens mot finans- och försäkringsbolag. Och ökade risker för lantbruket med klimatförändringar kommer också påverka möjligheter vad gäller försäkringsvillkor och banklån. På Hushållningssällskapet Hallands framtidsdag förklarade Länsförsäkringar Hallands hållbarhetsstrateg varför.

EU:s grisköttsexport under press

För fjolårets första 11 månader har exporten av griskött minskat med 18 procent. Under perioden exporterade EU 3,8 miljoner ton griskött ut i världen. Det är framförallt minskade inköp från Kina som påverkar. Kina har minskat sin import av griskött med 42 procent på ett ...

TV
Svenska myndigheter tveksamma till virtuella stängsel

I gårdagens program fick vi höra positiva tongångar från forskare kring de försök som gjorts i Sverige med virtuella stängsel. Studierna som gjorts både på får och nötkreatur pekar på stora fördelar med en ökad djurvälfärd till följd. Trots detta lär systemen inte bli tillåtna ...

Fågelinfluensa upptäckt hos tamfåglar

Årets först fall av fågelinfluensa på svensk mark har upptäckts i Skaraborg. Det rör sig om mindre hobbyhönshållning. De flesta djuren dog av smittan och övriga har avlivats. Under torsdagen fick Jordbruksverket bekräftat att det rörde sig om fågelinfluensa i den mindre besättningen. Det kommer ...

Exakt kärnsortering med stor kapacitet

Efter sin framgångsrika industriella fälttestningsfas lanserar det svenska agritechföretaget BoMill nästa generation sorteringsutrustning, nämligen BoMill InSight, den första utrustningen i sitt slag, som kan sortera enskilda spannmål på deras inre egenskaper, med stor industriell kapacitet. Utrustningen möjliggör effektivare tillförsel och användning av spannmålsråvaror, minskar slöseri ...

Gammalt danskt kött säljs i Sverige

ICA har stoppat allt kött från danska Skare Meat Packers men Lidl fortsätter att sälja deras kött i 16 europeiska länder. Turerna fortsätter runt det danska charkuteriet som ägs och drivs av 78-årige Kurt Skare och som har anläggningar i såväl Danmark som utomlands. Nu ...

Fler lantbruksmaskiner i år

Med få nya traktorer och lantbruksmaskiner i lager och även ont om begagnat ser det ljust ut för lantbruksmaskintillverkare år 2023. De flesta tror på ökad försäljning och tillverkning i år jämfört med i fjol. Det visar statistik från Cema, den europeiska branschorganisationen för lantbruksmaskintillverkare. ...

Extra stöd till äggproduktion under 2023

Regeringen har beslutat att förlänga krisstödet till äggproduktion i norra Sverige för att alla producenter ska kunna ta del av stödet. Stödet omfattar sammanlagt omkring en halv miljon kronor. – Kostnader för foder och energi fortsätter att öka vilket påverkar hela livsmedelskedjan. För att stärka ...

TV
Risk för resistens i viss potatisbladmögel

Bladmögel kan vara ett stort bekymmer i potatis och det är viktigt att kunna förebygga problem med säkra växtskyddsmedel. I Danmark har det under odlingssäsongen 2022 påträffats flera fall av bladmögel typ EU43 som nu visat sig vara resistent mot den välkända produkten Rewus Klicka ...

Stora prisskillnader för slaktsvin

I Tyskland står priset för slaktsvin stilla medan det faller i Danmark. Samtidigt stiger priset i tre andra länder i Europa. Slakterier i Spanien, Nederländerna och Frankrike höjer priset för slaktgrisar och i Frankrike är prisuppgången hela 15 cent per kg. Utbudet av slaktmogna grisar ...

TV
Stora möjligheter med virtuellt stängsel

I Sverige är det ännu inte tillåtet men i bland annat Norge är de virtuella stängslen i full drift, både på får- och nötsidan. Under de senaste åren har det gjorts en hel del svensk forskning på systemet och fördelarna tros vara många. Klicka här ...

Svensk animalieproduktion ska stärkas

Regeringen har, genom Jordbruksverket, gett forskningsinstitutet RISE i uppdrag att inrätta ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom animalieproduktion. Syftet är att stärka konkurrenskraften och bidra till att sårbarheten i svensk livsmedelsproduktion minskar. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under perioden 2023 till 2027. – ...

Se över företagsförsäkringarna

Undersökningar har visat att många småföretag är underförsäkrade. Något som kan skapa problem i svårare tider. Stora kostnader för elektricitet är en av de faktorer som småföretagare i södra Sverige lyfter som ett av de största problemen under 2022. Detta går inte att försäkra sig ...

Exakt koll på maskinflottan

John Deere släpper Operations Center PRO, en helt ny nivå av John Deeres tidigare  Operations Center. Det nya är byggt specifikt för leverantörer av lantbrukstjänster, exempelvis maskinstationer, som kräver specialiserad kolla på maskinerna och logistikhanteringskapacitet utöver vad som för närvarande tillhandahålls med Operations Center. Operations ...

Priset på åkermark stiger i Danmark

Trots stigande räntor och galopperande inflation har priset på åkermark stigit i Danmark under fjolåret. Prisökningarna varierar mellan regionerna men är enligt uppgift 10-20 procent på dansk åkermark år 2022. Prisstegringar och ränteökningar har således inte ännu haft någon större negativ påverkan på priset på ...

Nu stiger priset på olja igen

Den långsiktiga trenden är ner enligt analytiker men ändå stiger priset på råolja markant i år. Råoljepriset har letat sig upp till 88 dollar per fat nu. Det är en god bit över nivån vid årsskiftet då råoljan kostade 75 dollar per fat. Ökad import ...